واژگان

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

واژگان

بخش ۱۹

لیست کلمات

توپ

اسم. توپ شیء گردی است که در بازی یا ورزش پرتاب می‌شود، لگد یا ضربه زده می‌شود.

ست توپ فوتبال جدیدی خرید.

تَه

اسم. bottom پایین‌ترین بخش، نقطه یا سطحی از چیزی است.

سارا آن‌قدر بلند است که پاهایش به پایین استخر می‌خورند.

شرکت

اسم. شرکت کسب‌وکار یا سازمانی است که کالاها یا خدماتی را می‌سازد یا می‌فروشد.

من می‌خواهم برای شرکت نرم‌افزار کوچکی کار کنم.

نوشیدن

فعل. نوشیدن یعنی خوردن مایعات.

زن دوست دارد بعد از ورزش آب بنوشد.

چند

صفت. a few تعداد کمی از چیزی است.

من فقط چند سکه دارم.

صف

اسم. صف ردیفی از افراد یا اشیاء است.

این طولانی‌ترین صفی است که تا به حال دیده‌ام.

حیوان خانگی

اسم. pet حیوانی مثل گربه یا سگ است که افراد نگه داشته و از آن مراقبت می‌کنند.

تایلر دوست دارد با سگش وقت بگذراند.

محصول

اسم. product چیزی است که در کارخانه پرورش داده شده یا ساخته می‌شود تا فروخته شود.

هیچ فضایی برای محصولات بیشتر در کیف ملیسا نیست.

عهده‌دار، مسئول

صفت. شخص responsible مسئول کسی یا چیزی است.

پیتر مسئول اداره‌ی دپارتمانش است.

فروختن

فعل. فروختن یعنی دادن چیزی به کسی در عوض پول.

شغل این مرد فروختن خانه است.

مار

اسم. مار حیوانی است که بدن بلند و باریکی دارد و پا ندارد.

مراقب مارهای داخل درخت باش.

ایستادن

فعل. ایستادن یعنی استفاده از پاها برای صاف نگه داشتن بدن.

آلن ترجیح می‌دهد که پشت میزش بایستد و کار کند.

عجیب

صفت. یک چیز عجیب غیرمعمول یا شگفت‌آور است.

آن‌ها ماسک‌های عجیبی به صورت دارند.

چای

اسم. چای نوشیدنی‌ای است که از ریختن آب جوش روی برگ‌های خشک درست می‌شود.

افراد بسیاری چای سبز می‌نوشند، چون فواید زیادی دارد.

تست کردن، آزمودن

فعل. to test یعنی چیزی را بررسی کنیم تا ببینیم کیفیتش خوب است یا نه.

شغلش آزمایش برق است تا مطمئن شود به‌درستی کار می‌کند.

زبان

اسم. زبان ماهیچه‌ی محرکی در دهان است که از آن برای صحبت کردن، خوردن و نوشیدن استفاده می‌شود.

گربه برای نوشیدن آب از زبانش استفاده می‌کند.

آن‌ها

ضمیر. they به دو یا چند شخص یا شیء اشاره می‌کند.

آن‌ها بازی جالبی می‌کنند.

نوع

اسم. type نوع خاص یا گروهی از اشیاء یا افراد است.

لاله نوعی گل است.

خیلی

قید. very برای تأکید بر یک صفت یا قید استفاده می‌شود.

فیل حیوان خیلی بزرگی است.

منتظر ماندن

فعل. to wait یعنی ماندن در یک جا تا رویداد منتظره‌ای رخ دهد.

او باید منتظر ورود هواپیما بماند.

متن انگلیسی درس

Vocabulary

Unit 19

Word list

ball

n. A ball is a round object that is thrown, kicked or hit in a game or sport.

Seth bought a new soccer ball.

bottom

n. The bottom is the lowest part, point, or level of something.

Sarah is so tall that her feet can touch the bottom of the swimming pool.

company

n. A company is a business or organization that makes or sells goods or services.

I want to work for a small software company.

drink

v. To drink is to take liquid into the body through the mouth.

The woman likes to drink water after she exercises.

few

adj. A few things is a small number of them.

I have only a few coins.

line

n. A line is a row of people or things.

This is the longest line I have ever seen.

pet

n. A pet is an animal such as a cat or dog that people keep and care for.

Tyler likes to spend time with his pet dog.

product

n. A product is something grown or made in a factory in order to be sold.

There’s no room for even one more product in Melissa’s bag.

responsible

adj. A responsible person is in charge of someone or something.

Peter is responsible for leading his department.

sell

v. To sell is to give something to someone in exchange for money.

This man’s job is to sell houses.

snake

n. A snake is an animal with a long, thin body and no legs.

Be careful of the snake in the tree.

stand

v. To stand is to use the legs and feet to hold the body upright.

Allan prefers to stand and work at his desk.

strange

adj. A strange thing is unusual or surprising.

They are wearing strange masks.

tea

n. Tea is a drink made by pouring boiling water onto dried leaves.

Many people drink green tea, because it has many health benefits.

test

v. To test is to examine something to see if its quality is good.

His job is to test the electricity to make sure it works correctly.

tongue

n. A tongue is the movable muscle inside the mouth that is used to speak, eat, and drink.

The cat uses its tongue to drink water.

they

pron. They refers to two or more people or things.

They are playing a fun game.

type

n. A type is a particular kind or group of things or people.

Tulips are a type of flower.

very

adv. Very is used to emphasize an adjective or adverb.

An elephant is a very big animal.

wait

v. To wait is to stay in a place until an expected event happens.

She has to wait for the airplane to arrive.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.