ماهیگیر

فصل: کتاب دوم / درس: ماهیگیر / درس 1

ماهیگیر

توضیح مختصر

داستان یک ماهی گیر حرفه ای

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی درس

The Fisherman

Every day, a fisherman sat on a bridge. He ate apples and spat the seeds into the water. He had a simple way to catch fish. He cut a branch off a tree and tied a line to it. He put a sharp hook on the line and made a tight knot.

Then, he whispered,come here fish!’ Like magic, the fish bit the hook. He put them in a big net and took them home to make big pots of fish soup from them. One day, another man walked up to him. He said, my name is George. I am staying at the inn. I bet that I am a better fisherman than you.

I will accompany you today. I dare you to prove your skill. The fisherman cast his line. George had a lot of electronic tools. One machine gave him the virtual locations of fish. Another machine weighed fish.

At the end of the day, George subtracted his fish from the fisherman’s. The fisherman had beaten him by forty-seven! George asked, “How do you catch fish with only a branch and a bare line? I have many different sorts of tools. The fisherman told George, “My philosophy is simple. I am patient, and I believe in myself. Take a deep breath, and try it my way.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.