دوازده ماه

دوره: کتاب دوم / : دوازده ماه / درس 1

دوازده ماه

توضیح مختصر

داستان یک نامادری و دو دخترش

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

ترجمه‌ی درس

دوازده ماه

یک زنِ بسیار بدی با دختر و دختر ناتنی اش در خانه اش زندگی می کرد.

او نسبت به دختر ناتنی اش، آنا، دارای احساس نفرت بود. آنا کار می‌کرد در حالی خواهر ناتنی اش هیچ کاری نمی کرد. یک شبِ سرد ماهِ ژانویه، نامادری آنا گفت: “ خواهر ناتنی ات گل میخواهد، برو و چند تا پیدا کن. “ آنا نگران نبود که از میان آن منظره ی سرد بگذرد. هوای سرد باعث میشد شُش هایش بسوزد. او بخاطر برف با سرعت کمی حرکت میکرد. به زودی او گروهی از مردم را دید. این گروه از دوازده نفر تشکیل شده بود. آنا در مورد گل ها به آنها گفت.

یکی از مردها گفت که آنها از دوازده ماهِ سال هستند و (او گفت) که آنها به آنا کمک خواهند کرد. ژانویه پیش او آمد و با دستش حرکتی انجام داد‌. روزهای ماه به سرعت گذشت تا اینکه نوبت ماه فوریه شد. فوریه هم کاری کرد (گذرِ) ماه سریع شود. بعد ماه مارس کاری کرد خورشید بتابد و گل ها در زمین سبز شدند.

آنا سبدش را آنقدر پر از گل ها کرد که به زحمت می توانست آنرا بلند کند.

سپس یک «متشکرمِ» سریع اما مودبانه به دوازده مرد گفت و به خانه برگشت. او خیلی مشتاق بود که تمام گل ها را به نامادری اش نشان دهد. به خانه برگشت، او گل ها را روی میز ریخت. بعد او در مورد دوازده مرد برای نامادری اش تعریف کرد.

نامادری ‌و خواهر ناتنیِ آنا رفتند تا دنبال دوازده مرد بگردند. قصد آنها این بود که تقاضای پیشکشی کنند. آنها گشتند و گشتند. آنها خیلی گم شدند و هرگز راه خونه خود را پیدا نکردند‌. بنابراین آنا با خوشی به تنهایی زندگی کرد.

متن انگلیسی درس

The Twelve Months

An awful woman lived with her daughter and stepdaughter in her household.

She possessed feelings of hate for her stepdaughter, Anna. Anna worked while her stepsister did nothing. On a cold January night, Anna’s stepmother remarked, “Your stepsister desires flowers. Go and find some.” Anna was anxious to walk through the chilly landscape. The cold air made her lungs burn. She walked at a slow pace because of the snow. Soon she saw a group of people. It consisted of twelve men. Anna told them about the flowers.

One of the man said they were the twelve months and that they would help Anna. January walked to her and made a motion with his hand. The days of the month passed rapidly until it was February’s turn. February also made the month speed up. Then March made the sun shine and flowers grew in the field.

Anna loaded her basket with so many flowers that she could hardly lift it.

Then she gave a quick but polite “thank you” to the twelve men and returned home. She was very eager to show her stepmother all the flowers. Back at the house, she spilled the flowers onto the table. Then she told her stepmother about the twelve men.

Anna’s stepmother and stepsister went to seek the twelve months. Their intent was to ask for gifts. They looked and looked. They became lost and never found their way home. So Anna lived happily by herself.

مشارکت کنندگان در این صفحه

مترجمین این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

ویرایشگران این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.