واژگان

فصل: کتاب اول / درس: کوانزا / درس 2

واژگان

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

واژگان

بخش ۱۶

لیست کلمات

هنر

اسم. هنر چیزی خلاقانه است که ایده‌ها و احساسات را نشان می‌دهد.

خواهرم دوست دارد به آثار هنری در موزه نگاه کند.

کتاب

اسم. کتاب مجموعه‌ای است برگه‌های کاغذی چاپ‌شده است که درون یک جلد کنار هم نگه داشته می‌شوند.

آن مرد همان طور که کتاب موردعلاقه‌اش را می‌خواند، لبخند می‌زند.

لباس‌ها

اسم. لباس‌ها چیزهایی هستند که افراد آن‌ها را می‌پوشند تا بدنشان را بپوشانند.

من برای زمستان سرد لباس‌های گرم خریدم.

جامعه

اسم. جامعه گروهی از مردم است که ناحیه یا علایق یکسانی دارند.

جامعه برای کاشتن درخت‌ها جمع شدند.

دسامبر

اسم. دسامبر دوازدهمین ماه سال است.

آخرین روز سال ۳۱ دسامبر است.

شام

اسم. شام وعده‌ی غذایی اصلی‌ای است که عصر خورده می‌شود.

من برای شام همبرگر خوردم.

پایان دادن

فعل. پایان دادن یعنی متوقف یا تمام کردن.

آن‌ها خوشحال هستند چون معلم می‌خواست کلاس را زود تمام کند.

مبادله کردن

فعل. مبادله کردن یعنی دادن یک چیز و گرفتن چیز دیگر.

مردها کارت ویزیت ردوبدل کردند.

خانواده

اسم. خانواده گروهی از افراد است که با یکدیگر خویشاوندند.

چهار نفر در خانواده‌ی من وجود دارد.

از

حرف اضافه. from مکان یا موقعیت آغازی را نشان می‌دهد.

کریس هر روز صبح از ساعت ۱۰ تا ظهر درس می‌خواند.

سبز

صفت. سبز رنگ چمن یا برگ‌های روینده است.

من سیب سبز دوست ندارم.

خانه

اسم. خانه‌ی کسی یعنی جایی که در آنجا زندگی می‌کند.

خانواده دوست دارد آخر هفته در خانه بماند.

ژانویه

اسم. ژانویه اولین ماه سال است.

تولد من در ژانویه است.

قرمز

صفت. قرمز رنگ خون است.

جک پیراهن قرمزی به تن دارد.

هفت

صفت. هفت شکل نوشتاریِ عدد ۷ است.

من هفت مداد رنگی روی میزم دارم.

شروع کردن

فعل. شروع کردن یعنی آغاز انجام کاری.

کاترین باید ساعت ۸ صبح شروع به کار کند.

با هم

قید. با هم نشان می‌دهد که کاری با شخص یا چیز دیگری انجام می‌شود.

بیایید با هم کار کنیم تا پروژه را تمام کنیم.

دانشگاه

اسم. دانشگاه مدرسه‌ای است که مردم برای مدرک در آن درس می‌خوانند.

رویای من رفتن به دانشگاه خوب است.

به تن داشتن

فعل. to wear یعنی لباس به تن داشتن.

مرد باید برای کارش کت‌وشلوار به تن داشته باشد.

سال

اسم. سال دوره‌ی ۳۶۵روزه یا ۱۲ماهه است.

هر تولد یک سال بزرگ‌تر می‌شوی.

متن انگلیسی درس

Vocabulary

Unit 16

Word list

art

n. Art is something creative that expresses ideas and feelings.

My sister likes to look at the art in the museum.

book

n. A book is a set of printed sheets of paper that are held together inside a cover.

The man smiles as he reads his favorite book.

clothes

n. Clothes are what people wear to cover their bodies.

I bought warm clothes for the cold winter.

community

n. A community is a group of people who share the same area or interests.

The community got together to plant trees.

December

n. December is the twelfth month of the year.

The last day of the year is December 31.

dinner

n. Dinner is the main meal eaten in the evening.

I had a hamburger for dinner.

end

v. To end is to stop or finish.

They are happy because the teacher wanted to end the class early.

exchange

v. To exchange is to give one thing in return for another.

The men exchange business cards.

family

n. A family is a group of people who are related to each other.

There are four people in my family.

from

prep. From shows a starting place or position.

Chris studies from 10 o’clock to noon every morning.

green

adj. Green is the color of growing grass or leaves.

l don’t like green apples.

home

n. A person’s home is the place where that person lives.

The family likes to stay at home on the weekends.

January

n. January is the first month of the year.

My birthday is in January.

red

adj. Red is the color of blood.

Jack is wearing a red shirt.

seven

adj. Seven is the word for the number 7.

I have seven colored pencils on my desk.

start

v. To start is to begin doing something.

Catherine has to start work at 8 o’clock in the morning.

together

adv. Together shows an action is done with another person or thing.

Let’s work together to finish the project.

university

n. A university is a school where people study for a degree.

My dream is to go to a good university.

wear

v. To wear is to have clothing on your body.

The man has to wear a suit to work.

year

n. A year is a period of 365 days or twelve months.

You become one year older every birthday.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.