ماه و خورشید چگونه ساخته شدند

دوره: کتاب اول / : ماه و خورشید چگونه ساخته شدند / درس 1

ماه و خورشید چگونه ساخته شدند

توضیح مختصر

ایا تا به حال به این فکر کرده اید که ماه و خورشید از کجا آمده اند؟

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

ترجمه‌ی درس

چگونه خورشید و ماه ساخته شده اند

آیا تا به حال فکر کرده اید که ماه و خورشید از کجا آمده اند؟ مردم اینوئیت آلاسکا نظریه ای دارند.

آنها داستانی درباره یک دختر زیبا تعریف می کنند. او بسیار خوب بود. در مقابل ، برادرش پسر کوچکی بود. یک روز او چیزی را پیشنهاد داد. وی گفت: “ما باید به مهمانی برویم.” دختر قبول کرد. اول ، لازم بود که او آماده شود. موهایش را مرتب کرد و لباسهای زیبایی پوشید. این به زمان زیادی نیاز داشت. اما دختر سخت کار کرد و خیلی زود راضی شد. او عالی به نظر می رسید.

آنها با هم در این مهمانی شرکت کردند. دختر داشت سرگرم می شد. بعداً وارد حموم (میتواند به معنی دستشویی هم باشد)شد. ناگهان چراغ ها خاموش شدند! شخصی موهای او را گرفت و لباسهایش را پاره کرد. از حموم فرار کرد. او می خواست بداند چه کسی این کار را با او کرده است.

سپس او ایده ای به ذهنش رسید. دوباره موهایش را درست کرد. این بار حتی زیباتر بود. او حتی جواهرات زیبایی را در آن مرتب کرد. او می خواست شخص را تشویق کند که دوباره آن را بگیرد. او خاک سیاه را در موهای خود قرار داد. هدف از این کار گرفتن شخص بود.

او دوباره به دستشویی رفت و این همان الگو (به همان روند)بود. چراغ ها خاموش شد و شخصی موهای او را گرفت.

وقتی آن را رها کرد ، دستش سیاه بود. دختر به مهمانی برگشت. او می دانست که تنها یک نفر تنها (با یک) دست سیاه وجود دارد.

وقتی او آن شخص را دید ، او بسیار آشنا بود. برادرش بود!

به جنگل زد(به داخلجنگل فرار کرد).

دختر به دنبال او دوید. هر دو آتش حمل کردند تا بتوانند در تاریکی ببینند. دود به هوا رفت. هرچه می دویدند ، رشد می کردند. آنها عظیم شدند.

سپس آنها به فضا رفتند. وقتی آتش دختر خاموش شد ، او در آسمان آویزان شد. او ماه شد ، و برادرش خورشید شد. آنها برای همیشه یکدیگر را تعقیب می کنند.(چه افسانه ای!)

متن انگلیسی درس

How the Sun and the Moon Were Made

Do you ever wonder where the moon and the sun came from? The Inuit people of Alaska have a theory.

They tell a story about a beautiful girl. She was very nice. In contrast, her brother was a mean little boy. One day he proposed something. “We should go to a party,” he said. The girl accepted. First, it was necessary for her to ready. She arranged her hair and put on nice clothes. This required a lot of time. But the girl worked hard, and soon she was satisfied. She looked perfect.

They attended the party together. The girl was having fun. Later, she walked into the bathroom. Suddenly, the lights were turned off! Someone grabbed her hair and tore her clothes. She ran out of the bathroom. She wanted to know who did this to her.

Then she had an idea. She fixed her hair again. This time it was even more beautiful. She even arrenged beautiful jewels in it. She wanted to encourage the person to grab it again. She put black dirt in her hair. The purpose of this was to catch the person.

She went to the bathroom again, and it was the same pattern. The lights went off, and someone grabbed her hair.

When he released it, his hand was black. The girl returned to the party. She knew there was only a single person with a black hand.

When she saw that person, he was very familiar. It was her brother!

He ran into the woods.

The girl ran after him. They both carried fire so they could see in the dark. The smoke went into the air. As they ran, they grew. They became huge.

Then they went into space. When the girl’s fire went out, she hung in the sky. She became the moon, and her brother became the sun. They chase each other forever.

مشارکت کنندگان در این صفحه

مترجمین این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

ویرایشگران این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.