بهترین شاهزاده

دوره: کتاب اول / : بهترین شاهزاده / درس 1

بهترین شاهزاده

توضیح مختصر

این داستان در مورد پسران شاه و اینکه کدامیک از آنان شاه جدید می شود است.

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

ترجمه‌ی درس

بهترین شاهزاده

پادشاه مینوس بسیار بیمار بود. حالش بدتر می شد. او سه پسر داشت.

او همه آنها را دوست داشت. او باید اعلام می کرد که چه کسی پادشاه خواهد شد.!!

دو نفر از شاهزادگان در بیرون اتاق پادشاه ایستاده بودند. تیزوس قدیمی ترین (بزرگتر)و قوی ترین بود. او فکر می کرد پدرش او را پادشاه می کند. پلیاس ، پسر دوم ، فکر دیگری کرد. او در نبرد خبره (متخصص)بود. فکر کرد پادشاه او را انتخاب می کند.

تسیوس به پلیاس گفت: “وقتی من پادشاه هستم (باشم)، من به تو اجازه می دهم در محافظت از كشور ما سهیم باشی. تو می توانی ارتش را رهبری کنید. “

پلیاس عصبانی شد. “پدر می داند که من به دلیل مهارتهای جنگی مشهور هستم. او مرا پادشاه خواهد کرد. “

تیزوس داد زد “تو؟” . “او تو را انتخاب نخواهد کرد!” .پلیاس ادعا کرد”پادشاهی از آن من است!” . “پدر آن را به من خواهد داد - یا من برای گرفتن آن از زور استفاده خواهم کرد!”

تیزوس برای بیرون آوردن شمشیر خود ناگهان حرکت کرد. سپس پلیاس همین کار را کرد.

تیزوس گفت: “ضرب و شتم من یک چالش خواهد بود.” “حالا با من بجنگ. برنده پادشاهی را بدست می آورد! “

پلیاس موافقت کرد.

پادشاه مینوس می توانست جنگ پسرانش را بشنود. پسر کوچک ، جیسون ، در کنارش ایستاد. او غم و اندوه پدرش را حس کرد. پادشاه دست خود را بر بازوی جیسون گذاشت.

پادشاه به او گفت: “برادرانت بیش از حد می جنگند.” “من باید پادشاهی خود را از هر گونه آسیب محافظت کنم. آنها آن را بین خودشان تقسیم می کنند. مردم نمی دانند چه کاری انجام دهند جنگ در خواهد آمد. من نمی توانم اجازه دهم که هیچ کدام پادشاه شوند. بنابراین ، من تو را پادشاه می کنم.

مهربانیت همیشه تو را خاص کرده است. این تفاوت بین تو و برادرانت است. تو می توانی صلح بیاوری . آنها نمی توانند. “

سپس شاه درگذشت. تیزوس و پلیاس شنیدند که برادر کوچکترین آنها پادشاه شده است. آنها شگفت زده شدند.

آنها فهمیدند که جنگشان اشتباه بوده است. آنها را از خداحافظی با پدرشان باز داشته بود. آنها توافق کردند که جیسون را پادشاه خود کنند. او بهترین انتخاب بود.

متن انگلیسی درس

The Best Prince

King Minos was very sick. His condition was getting worse. He had three sons.

He loved them all. He had to announce who would become king.

Two of the princes stood waiting outside the king’s room. Theseus was the oldest and strongest. He thought his father would make him king. Pelias, the second son, thought differently. He was an expert in fighting . He thought the king would choose him.

“When I’m king,” Theseus told Pelias, “I’ll let you contribute to protect our country. You can lead the army.”

Pelias became angry. “Father knows I’m famous for my fighting skills. He’ll make me king.”

“You?” Theseus yelled. “He won’t choose you!” “The kingdom is mine!” Pelias claimed. “Father will give it to me—or I’ll use force to take it!”

Theseus made a sudden move to take out his sword. Then Pelias did the same.

“Beating me will be a challenge,” Theseus said. “Fight me now. The winner gets the kingdom!”

Pelias agreed.

King Minos could hear his sons fighting. The youngest son, Jason, stood beside him. He sensed his father’s sadness. The king laid his hand on Jason’s arm.

“Your brothers fight too much,” the king told him. “I must protect my kingdom from all harm. They’ll divide it between them. The people won’t know what to do. There’ll be war. I can’t allow either of them to be king. Therefore, I’m making you king.

Your kindness has always made you special. It’s the difference between you and your brothers. You can bring peace. They can’t.”

Then the king died. Theseus and Pelias heard that their youngest brother was king. They were surprised.

They realized that their fighting was wrong. It had kept them from saying goodbye to their father. They agreed to have Jason as their king. He was the best choice.

مشارکت کنندگان در این صفحه

مترجمین این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

ویرایشگران این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.