واژگان

دوره: کتاب اول / : ساحل آمالفی / درس 2

واژگان

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

ترجمه‌ی درس

واژگان

واحد یک

فهرست لغت.

موافق

v. موافقت داشتن عقیده یا عقیده یک شخص دیگر است.

دانش آموزان اتفاق نظر دارند که بیش از حد تکالیف دارند.

الکل

n الکل نوعی نوشیدنی است که می تواند مردم را مست کند.

بعد از مصرف الکل ، شخص نباید با اتومبیل رانندگی کند.

رسیدن

v. رسیدن به جایی رسیدن است.

آنها ساعت 7 صبح به مدرسه رسیدند.

مرداد

n آگوست هشتمین ماه سال است.

تولد شما در ماه آگوست است؟

قایق

n قایق وسیله ای است که در آن طرف آب حرکت می کند.

یک قایق کوچک روی دریاچه است.

صبحانه

n صبحانه وعده صبح است.

من صبحانه تخم مرغ خوردم.

دوربین

n دوربین وسیله ای است که عکس می گیرد

من در تعطیلات دوربینم را آوردم.

سرمایه، پایتخت

n پایتخت شهری است که دولت یک کشور در آن مستقر است.

پایتخت ایالات متحده واشنگتن دی سی است.

گرفتن

v. گرفتن به معنای گرفتن یا گرفتن چیزی است.

آیا در طول بازی بیس بال توپ را گرفتید؟

اردک

n اردک یک پرنده کوچک آب است.

مردم در دریاچه به اردکها غذا میدهند.

لذت ببرید

v. لذت بردن یعنی دوست داشتن چیزی.

زن از دوچرخه سواری لذت می برد.

دعوت

v. دعوت به این معنی است که از کسی بخواهید به مکانی یا رویدادی بیاید.

من دوستانم را به جشن تولدم دعوت می کنم.

عشق

v. دوست داشتن به معنای زیاد دوست داشتن چیزی یا کسی است.

من خانواده ام را خیلی دوست دارم.

ماه

n یک ماه یکی از 12 دوره زمانی در یک سال است.

ژانویه اولین ماه سال است.

مسافرت رفتن

v. سفر به معنای رفتن به مکانی دوردست برای تعطیلات یا کار است.

آنها تابستان امسال به آرژانتین سفر می کنند.

معمول

الحاق اگر چیزی معمولی باشد ، طبیعی است یا اتفاقی است که معمولاً رخ می دهد.

صبحانه معمولی من نان تست و تخم مرغ است.

بازدید

v. بازدید به معنای رفتن و گذراندن وقت در مکان دیگر یا دیدن شخص دیگری است.

او می خواهد به دیدار مادربزرگش برود.

هوا

n آب و هوا دما و وضعیت فضای باز است.

هوای امروز بارانی و ابری است.

هفته

n هفته یک دوره زمانی است که هفت روز طول می کشد.

هفته بعد چیکار میکنی؟

شراب

n شراب یک نوشیدنی الکلی است که از انگور تهیه می شود.

فروشگاه شراب قرمز و سفید حمل می کرد.

متن انگلیسی درس

Vocabulary

Unit one

Word list.

Agree

v. To agree is to have the same opinion or belief as another person.

The students agree they have too much homework.

Alcohol

n. Alcohol ‘is a type of drink that can make people drunk.

A person should not drive a car after he or she has been drinking alcohol.

arrive

v. To arrive is to get somewhere.

They arrived at school at 7 a.m.

August

n. August is the eighth month of the year.

is your birthday in August?

Boat

n. A boat is a vehicle that moves across water.

There is a small boat on the lake.

breakfast

n. Breakfast is the morning meal.

I ate eggs for breakfast.

camera

n. A camera is a piece of equipment that takes pictures

l brought my camera on my vacation.

capital

n. A capital is a city where a country’s government is based.

The capital of the United States is Washington, D.C.

catch

v. To catch is to grab or get something.

Did you catch the ball during the baseball game?

duck

n. A duck is a small water bird.

People feed ducks at the lake.

enjoy

v. To enjoy is to like something.

The woman enjoys riding her bicycle.

Invite

v. To invite is to ask someone to come to a place or event.

I will invite my friends to my birthday party.

love

v. To love is to like something or someone a lot.

I love my family very much.

month

n. A month is one of 12 periods of time in one year.

January is the first month of the year.

travel

v. To travel is to go to a faraway place on vacation or business.

They will travel to Argentina this summer.

typical

adj. If something is typical, it is normal or something that usually happens.

My typical breakfast is toast and eggs.

visit

v. To visit is to go and spend time in another place or see another person.

She wants to visit her grandmother.

weather

n. Weather is the temperature and the state of the outdoors.

Today’s weather is rainy and cloudy.

week

n. A week is a period of time that is seven days long.

What are you doing next week?

wine

n. Wine is an alcoholic drink made from grapes.

The store carried both red and white wine.

مشارکت کنندگان در این صفحه

مترجمین این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

ویرایشگران این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.