واژگان

فصل: کتاب اول / درس: ساحل آمالفی / درس 2

واژگان

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

واژگان

بخش ۱

فهرست لغت.

موافق

فعل. to agree یعنی عقیده یا باور یکسان داشتن با شخص دیگر.

دانش‌آموزان موافقند که بیش از حد تکلیف دارند.

الکل

اسم. الکل نوعی نوشیدنی است که می‌تواند افراد را مست کند.

بعد از نوشیدن الکل، شخص نباید با اتومبیل رانندگی کند.

رسیدن

فعل. to arrive یعنی رسیدن به جایی.

آن‌ها ساعت ۷ صبح به مدرسه رسیدند.

آگوست

اسم. آگوست هشتمین ماه سال است.

تولدت در ماه آگوست است؟

قایق

اسم. قایق وسیله‌ای است که در سراسر آب حرکت می‌کند.

قایق کوچکی روی دریاچه است.

صبحانه

اسم. صبحانه وعده‌ی صبح است.

من صبحانه تخم‌مرغ خوردم.

دوربین

اسم. دوربین وسیله‌ای است که عکس می‌گیرد.

من در تعطیلاتم دوربینم را آوردم.

پایتخت

اسم. پایتخت شهری است که دولت کشور در آن مستقر است.

پایتخت ایالات متحده واشینگتن، دی.سی است.

گرفتن

فعل. to catch یعنی گرفتن چیزی.

آیا در طول بازی بیسبال توپ را گرفتی؟

اردک

اسم. اردک پرنده‌ی کوچک آبی است.

مردم در دریاچه به اردک‌ها غذا می‌دهند.

لذت بردن

فعل. لذت بردن یعنی دوست داشتن چیزی.

آن زن از دوچرخه‌سواری لذت می‌برد.

دعوت کردن

فعل. دعوت کردن یعنی از کسی بخواهید به جایی یا رویدادی بیاید.

من دوستانم را به جشن تولدم دعوت خواهم کرد.

عشق ورزیدن

فعل. عشق ورزیدن یعنی خیلی دوست داشتن چیزی یا کسی.

من خانواده‌ام را خیلی دوست دارم.

ماه

اسم. یک ماه یکی از ۱۲ دوره‌ی زمانی در یک سال است.

ژانویه اولین ماه سال است.

سفر کردن

فعل. سفر کردن یعنی رفتن به مکانی دوردست برای تعطیلات یا کار.

آن‌ها تابستان امسال به آرژانتین سفر خواهند کرد.

معمول

صفت. اگر چیزی معمولی باشد، طبیعی است یا چیزی است که معمولاً اتفاق می‌افتد.

صبحانه‌ی معمولی من نان تست و تخم‌مرغ است.

بازدید کردن

فعل. بازدید کردن یعنی رفتن و گذراندن وقت در مکانی دیگر یا دیدن شخصی دیگر.

او می‌خواهد به دیدار مادربزرگش برود.

آب‌وهوا

اسم. آب‌وهوا دما و وضعیت فضای باز است.

هوای امروز بارانی و ابری است.

هفته

اسم. هفته یک دوره‌ی زمانی است که هفت روز طول می‌کشد.

هفته‌ی بعد چه کار می‌کنی؟

شراب

اسم. شراب نوشیدنی الکلی است که از انگور تهیه می‌شود.

فروشگاه شراب قرمز و سفید داشت.

متن انگلیسی درس

Vocabulary

Unit 1

Word list.

Agree

v. To agree is to have the same opinion or belief as another person.

The students agree they have too much homework.

Alcohol

n. Alcohol is a type of drink that can make people drunk.

A person should not drive a car after he or she has been drinking alcohol.

arrive

v. To arrive is to get somewhere.

They arrived at school at 7 a.m.

August

n. August is the eighth month of the year.

Is your birthday in August?

Boat

n. A boat is a vehicle that moves across water.

There is a small boat on the lake.

breakfast

n. Breakfast is the morning meal.

I ate eggs for breakfast.

camera

n. A camera is a piece of equipment that takes pictures.

l brought my camera on my vacation.

capital

n. A capital is a city where a country’s government is based.

The capital of the United States is Washington, D.C.

catch

v. To catch is to grab or get something.

Did you catch the ball during the baseball game?

duck

n. A duck is a small water bird.

People feed ducks at the lake.

enjoy

v. To enjoy is to like something.

The woman enjoys riding her bicycle.

Invite

v. To invite is to ask someone to come to a place or event.

I will invite my friends to my birthday party.

love

v. To love is to like something or someone a lot.

I love my family very much.

month

n. A month is one of 12 periods of time in one year.

January is the first month of the year.

travel

v. To travel is to go to a faraway place on vacation or business.

They will travel to Argentina this summer.

typical

adj. If something is typical, it is normal or something that usually happens.

My typical breakfast is toast and eggs.

visit

v. To visit is to go and spend time in another place or see another person.

She wants to visit her grandmother.

weather

n. Weather is the temperature and the state of the outdoors.

Today’s weather is rainy and cloudy.

week

n. A week is a period of time that is seven days long.

What are you doing next week?

wine

n. Wine is an alcoholic drink made from grapes.

The store carried both red and white wine.

مشارکت کنندگان در این صفحه

مترجمین این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

ویرایشگران این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.