انگلیسی واقعی را یاد بگیر

دوره انگلیسی واقعی را یاد بگیر

در رابطه با این دوره:

به ادعای سازندگان این مجموعه اکثر مجموعه های آموزش مکالمه انگلیسی به واقع مکالمه صحیح و واقعی انگلیسی را آموزش نمی دهند و اغلب مکالمات کتاب های آموزش انگلیسی غیر واقعی و ساختگی هستند و صرفا دو گوینده متنی پیش نویس را رو خوانی میکنند. برای فهمیدن مکالمات واقعی انگلیسی زبانان بومی، شما نیاز دارید که مکالمات واقعی را بشنوید و برای گفتگو با این افراد هم بایستی از همین مکالمات واقعی استفاده نمایید.

این دوره شامل 31 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.