واژگان

فصل: کتاب اول / درس: هنرمند دیوانه / درس 2

واژگان

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

واژگان

بخش ۱۲

لیست کلمات

تنها

صفت. کسی که تنهاست با کس دیگری نیست.

پسر می‌خواست تنها باشد تا فکر کند.

آپارتمان

اسم. آپارتمان مجموعه‌ای از اتاق‌ها در ساختمانی است که افراد در آن زندگی می‌کنند.

او آپارتمان خوبی در شهر دارد.

مقاله

اسم. مقاله داستانی در روزنامه یا مجله است.

آیا مقاله را در روزنامه درباره‌ی بازی فوتبال خواندی؟

هنرمند

اسم. هنرمند کسی است که نقاشی می‌کند، می‌کشد یا مجسمه می‌سازد.

او به پاریس رفت تا هنرمند شود.

رفتار/برخورد

اسم. رفتار کسی یعنی جوری که احساس و فکر می‌کند.

جان رفتار بدی دارد. او همیشه عصبانی است.

زیبایی

اسم. زیبایی حالت یا کیفیت زیبا بودن است.

شنیدم که مادرم وقتی جوان بود خیلی زیبا بود.

مقایسه کردن

اسم. مقایسه کردن یعنی بگوییم چگونه دو چیز متفاوت یا متشابه هستند.

اگر گربه‌ها و سگ‌ها را مقایسه کنید، می‌بینید که هر دو حیوان‌های خانگی خوبی هستند.

قضاوت کردن

فعل. قضاوت کردن چیزی یعنی بگوییم خوب است یا بد.

پسر قرار بود مزه‌ی بوقلمون مادرش را قضاوت کند.

مجله

اسم. مجله نشریه‌ای منظم با اخبار، داستان‌ها و مقالات است.

او دوست دارد مجلات مد را بخواند.

ماده

اسم. ماده چیزی است که از آن در ساخت چیزی استفاده می‌شود.

آجر ماده‌ی خوبی برای ساخت خانه‌هاست.

وعده‌ی غذایی

اسم. وعده‌ی غذایی، زمانی است که غذا خورده می‌شود، مانند صبحانه، ناهار، شام.

صبحانه وعده‌ی غذایی موردعلاقه‌ی من است چون من از خوردن غلات لذت می‌برم.

روش

اسم. method روش انجام کاری است.

یک روش برای به یاد آوردن چیزها گره زدن نخ به دور انگشت است.

همسایه

اسم. همسایه کسی است که نزدیک شما زندگی می‌کند.

من از همسایه‌ام خوشم می‌آید، چون خیلی دوستانه رفتار می‌کند.

حرفه‌ای

صفت. اگر چیزی حرفه‌ای باشد، با کاری که از مهارت‌های خاصی استفاده می‌کند سروکار دارد.

اگر می‌خواهی خلبان شوی، باید آموزش حرفه‌ای ببینی.

سود

اسم. سود پول اضافه‌ای است که وقتی چیزی را می‌فروشید به دست می‌آورید.

من سود کوچکی از فروختن لباس‌های قدیمی‌ام به دست آوردم.

کیفیت

اسم. کیفیت چیزی مقدار خوب بودن آن است.

کیفیت ماشینش خیلی خوب است.

فضا

اسم. فضا منطقه‌ای خالی است.

من فضای زیادی برای وسایلم در خانه‌ی کوچکم ندارم.

پله

اسم. پله‌ها چیزهایی هستند که برای بالا رفتن یا پایین رفتن در ساختمان از آن‌ها استفاده می‌شود.

می‌توانی از پله‌ها برای رفتن به طبقه‌ی دوم استفاده کنی.

نماد / نشانه

اسم. نماد چیزی است که به‌جای چیز دیگری قرار می‌گیرد.

این نشانه به ما می‌گوید که نمی‌توانیم در این محل سیگار بکشیم.

لاغر

صفت. اگر کسی یا چیزی thin باشد، چاق یا ضخیم نیست.

مرد لاغر بود چون چندان غذا نمی‌خورد.

متن انگلیسی درس

Vocabulary

Unit 12

Word list

alone

adj. A person who is alone is not with another person.

The boy wanted to be alone to think.

apartment

n. An apartment is a set of rooms in a building where people live.

She has a nice apartment in the city.

article

n. An article is a story in a newspaper or magazine.

Did you read the article in the newspaper about the soccer game?

artist

n. An artist is a person who paints, draws, or makes sculptures.

He went to Paris to become an artist.

attitude

n. Someone’s attitude is the way they feel and think.

John has a bad attitude. He’s always angry.

beauty

n. Beauty is the state or quality of being beautiful.

I heard my mother was a great beauty when she was young.

compare

v. To compare means to say how two things are the same and different.

lf you compare cats and dogs, you’ll see that they’re both good pets.

judge

v. To judge something is to say if it is good or bad.

The boy was going to judge how his mother’s turkey tasted.

magazine

n. A magazine is a regular publication with news, stories, and articles.

She likes to read fashion magazines.

material

n. A material is what is used to make something.

Brick is a good material for building houses.

meal

n. A meal is a time when food is eaten, such as breakfast, lunch, or dinner.

Breakfast is my favorite meal because I enjoy cereal.

method

n. A method is the way to do something.

One method to remember things is to tie a string around your finger.

neighbor

n. A neighbor is a person who lives near you.

I like my neighbor, because he’s very friendly.

professional

adj. If something is professional, it deals with work that uses special skills.

If you want to be a pilot, you must have professional training.

profit

n. A profit is the extra money you make when you sell something.

I made a small profit from selling my old clothes.

quality

n. The quality of something is how good it is.

The quality of his car is very good.

space

n. A space is an empty area.

I don’t have much space for things in my small house.

stair

n. Stairs are the things that are used to walk up or down in a building.

You can take the stairs to the second floor.

symbol

n. A symbol is a thing that stands for something else. This symbol tells us that we cannot smoke in this area.

thin

adj. It someone or something is thin, they are not fat.

The man was thin because he didn’t eat much.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.