زنگوله ی سگ

دوره: کتاب اول / : زنگوله ی سگ / درس 1

زنگوله ی سگ

توضیح مختصر

این داستان در مورد سگی به نام جان است.

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

ترجمه‌ی درس

زنگوله سگ

سگ جان سگ بدی بود. او مرتبا مردم را گاز می گرفت. جان از این بابت نگران بود. این یک روش مناسب برای رفتار یک سگ نبود. دوستانش در روستا همیشه انتظار داشتند که سگ آنها را گاز بگیرد. خبر در مورد سگ جان در روستا پخش شد. هیچ یک از مردم نمی خواستند به خانه جان بروند.

جان سعی کرد به سگ بیاموزد که چگونه رفتار کند ،اما هرگز اثری نکرد.او سعی کرد صبور باد و به سگ ارامش را بیاموزد(بیامزد که ارام باشد).ان هم اثری نکرد.جان نمیخواست سگ را تنبیه کند.جان از خودش پرسید:((چگونه رفتار بد سگم را متوقف کنم؟))

دوست جان آمد تا در مورد موضوع با او صحبت کند. در ملاقات مهم آنها ، دوست او گفت: “مردم روستا از من خواستند تا نماینده آنها باشم.

ما می خواهیم سگ شما این عادت را ترک کند. چرا زنگوله ای به گردن سگ نمی گذاری؟ به این ترتیب ، می شنویم که سگ شما از خیابان پایین می آید. “ جان فکر کرد این ایده خوبی است. اکنون ، مردم می توانند از سگ دوری کنند.

دیگر نمی تواند کسی را گاز بگیرد.

سگ هم زنگوله را دوست داشت. مردم وقتی زنگ او را شنیدند به او نگاه کردند. این سگ را بسیار راضی کرد. او از صدای زنگوله ای که هنگام راه رفتنش می امد ، خوشش آمد.

یک روز ، سگ جان در روستا قدم زد و چند سگ دیگر را ملاقات کرد. او انتظار داشت آنها زنگوله ای مانند او بخواهند. اما آنها به زنگ او خندیدند. آنها گفتند که این زنگ باعث شده مردم از او دوری کنند. سگ جان سرش را تکان داد.

“نه ، آنها به من نگاه می کنند زیرا آنها زنگ را دوست دارند.”

سگهای دیگر گفتند: “تو در مورد آنچه باعث محبوبیتت می شود تصور اشتباهی داری. البته آنها زنگ تو را دوست دارند. به آنها می گوید توکجا هستی تا بتوانند از تو دوری کنند. دیگر نمی توانی آنها را گاز بگیری! “

می بینی که محبوب بودن وقتی به دلیل اشتباهی باشد چیز مثبتی نیست.

متن انگلیسی درس

The Dog’s Bell

John’s dog was a bad dog. He bit people frequently. John was concerned about this. It was not an appropriate way for a dog to behave. His friends in the village always expected the dog to bite them. The news about John’s dog spread through the village. None of the people wanted to go to John’s house.

John tried to instruct the dog to behave, but it never worked. He tried to be patient and teach the dog to be calm. That also didn’t work. John didn’t want to punish the dog. “How will I stop my dog’s bad habit?” John asked himself.

John’s friend came to talk to him about the issue. During their important meeting, his friend said, “The people in the village asked me to represent them.

We want your dog to stop this habit. Why don’t you put a bell around the dog’s neck? This way, we would hear your dog coming down the street.” John thought this was a great idea. Now, people could stay away from the dog.

It would not be able to bite anyone anymore.

The dog liked the bell, too. People looked at him when they heard his bell. This made the dog very content. He liked the sound the bell made when he walked.

One day, John’s dog strolled through the village and met some other dogs. He expected them to want a bell like his. But they laughed at his bell. They said the bell made people avoid him. John’s dog shook his head.

“No, they look at me because they like the bell.”

The other dogs said, “You have the wrong idea about what makes you popular. Of course they like your bell. It tells them where you are so they can avoid you. You aren’t able to bite them anymore!”

You see, being popular isn’t something positive when it’s for the wrong reason.

مشارکت کنندگان در این صفحه

مترجمین این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

ویرایشگران این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.