واژگان

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

واژگان

بخش ۷

لیست کلمات

وفق دادن

فعل. to assimilate به‌معنی گرفتن راه و روش یک فرهنگ و یا بخشی از آن فرهنگ شدن، است.

وقتی خانواده‌ای به ایالات متحده مهاجرت می‌کند، خود را با فرهنگ آمریکایی وفق خواهد داد.

کوشش

اسم. attempt به عمل تلاش برای انجام کاری، به‌خصوص کار دشوار گفته می‌شود.

این دومین تلاش بن برای بالا رفتن از کوه اورست است.

مورد

اسم. case مثالی از یک موقعیت خاص یا یک اتفاق است.

بیعانه‌ی ۱۰۰۰ دلاری الزامی است، اما در این مورد، ما نیمی از آن را قبول می‌کنیم.

متوقف کردن

فعل. to cease یعنی از انجام کاری دست کشیدن یا جلوی اتفاقی را گرفتن.

باران در عصر متوقف خواهد شد.

خطر

اسم. خطر احتمال آسیب دیدن، از بین رفتن و یا کشته شدن کسی و یا چیزی است.

سیگار کشیدن خطری برای سلامتی است.

مخرب

صفت. اگر چیزی مخرب باشد، صدمه یا خسارت زیادی به چیزی یا کسی وارد می‌کند.

سونامی اثرات مخربی بر روستاهای کنار دریا داشت.

تنوع

اسم. تنوع کیفیت یا حالتِ داشتن اشکال، گونه‌ها، ایده‌ها و غیره‌ی مختلف است.

شرکت من به اهمیت داشتن تنوع فرهنگی تأکید دارد.

زمین‌لرزه

اسم. زمین‌لرزه، لرزش ناگهانی بخشی از زمین است که اغلب باعث خرابی‌های زیادی می‌شود.

زمین‌لرزه باعث شد جاده در جاهای مختلف ترک بردارد.

در خطر انقراض

صفت. اگر چیزی در معرض انقراض باشد، خیلی کمیاب می‌شود و در نهایت ممکن است از بین برود.

درنای جارچی گونه‌ای است که در معرض خطر انقراض است.

انقراض

اسم. انقراض به زمانی گفته می‌شود که یک حیوان، گیاه، گونه‌ای از انسان، پوشش، مهارت و غیره‌ی خاص از بین بروند.

انقراض پرنده‌ی دودو در سال ۱۶۰۰ اتفاق افتاد.

برای همیشه

قید. ما از forever به‌جای «برای همه‌ی زمان‌های آینده» یا «برای مدت‌زمان بسیار طولانی» استفاده می‌کنیم.

مایکل و تانیا می‌خواهند برای همیشه بهترین دوست هم باشند.

به‌طور کلی

قید. ما از generally به‌جای «در بیشتر موارد» یا «برای اکثر مردم» استفاده می‌کنیم.

به‌طور کلی، حومه‌ی شهر مکان مناسبی برای تربیت کودکان در نظر گرفته می‌شود.

نسل‌کشی

اسم. نسل‌کشی قتل عمدی یک گروه کامل یا نژاد مردم است.

در نتیجه‌ی نسل‌کشی، تعداد زیادی از کودکان یتیم شدند.

ضربه زدن

فعل. to hit یعنی تأثیر گذاشتن بر کسی یا چیزی به طریقی مضر یا خطرناک.

کشتی مورد اصابت طوفان شدید قرار گرفت.

از دست دادن

فعل. to lose یعنی چیزی مهم یا ضروری از شما گرفته شده یا از بین رفته باشد.

خانواده هرگز فکر نمی‌کردند همه‌چیز را در آتش‌سوزی از دست بدهند.

بومی

صفت. اگر چیزی بومی باشد، به مکانی که در آن متولد شده و بزرگ شده‌است، اشاره دارد.

کارلوس در کشور زادگاه خود، برزیل، قهرمان است.

درصد

اسم. یک درصد به مقداری گفته می‌شود که با یک صدم از چیزی برابر باشد.

لیز برای گذراندن دوره باید در ۸۰ درصد از امتحاناتش را قبول شود.

دلیل

اسم. دلیل بیانیه یا واقعیتی است که توضیح می‌دهد چرا چیزی به شکل فعلی است، یا چرا کسی چیزی را انجام می‌دهد، فکر می‌کند یا می‌گوید.

دلیل دیر رسیدن اریک به کار این است که فراموش کرد زنگ هشدارش را تنظیم کند.

مرجع

اسم. مرجع، عمل مراجعه به چیزی یا کسی است.

سرپرست من به داده‌هایی که جمع‌آوری کردم اشاره کرد.

شهری

صفت. اگر چیزی شهری باشد، به شهرها و شهرستان‌ها مربوط می‌شود.

مشاهده‌ی ساختمان‌های بلند در مناطق شهری عادی است.

متن انگلیسی درس

Vocabulary

Unit 7

Word list

assimilate

v. To assimilate is to adopt the ways of a new culture and fully become a part of it.

When the family moves to the US they will assimilate into American culture.

attempt

n. An attempt is an act of trying to do something, especially something difficult.

This is Ben’s second attempt to climb Mt.Everest.

case

n. A case is an example of a particular situation or of something happening.

A deposit of $1,000 is required, but in this case, we will accept half.

cease

v. To cease is to stop doing something or to stop something happening.

The rain will cease in the afternoon.

danger

n. Danger is the possibility that someone or something will be harmed, destroyed, or killed.

Smoking cigarettes is a danger to health.

devastating

adj. If something is devastating, it causes great harm or damage to something or someone.

The tsunami had devastating effects on the seaside village.

diversity

n. Diversity is the quality or state of having many different forms, types, ideas, etc.

My company puts an emphasis on the importance on having cultural diversity.

earthquake

n. An earthquake is a sudden shaking of a part of the Earth’s surface that often causes a lot of damage.

The earthquake caused the road to crack in multiple places.

endangered

adj. If something is endangered, it has become very rare and may eventually die out altogether.

The whooping crane is an endangered species.

extinction

n. Extinction is when a particular animal, plant, type of person, custom, skill, etc.stops existing.

The extinction of the dodo bird occurred in the 1600s.

forever

adv. We use forever in place of ‘for all future time’ or ‘for a very long time’.

Michelle and Tanya want to be best friends forever.

generally

adv. We use generally in place of ‘in most cases’ or ‘to most people’.

The suburbs are generally viewed as a good place to raise children.

genocide

n. Genocide is the deliberate murder of a whole group or race of people.

As a result of the genocide, many children have been orphaned.

hit

v. To hit is to affect someone or something in a harmful or dangerous way.

The ship was hit by a violent storm.

lose

v. To lose is to have something that is important or necessary taken from you or destroyed.

The family never thought they’d lose everything to fire.

native

adj. If something is native, it refers to the place someone was born and raised.

Carlos is a hero in his native country of Brazil.

percent

n. A percent is an amount that is equal to one hundredth of something.

Liz needs to get 80 percent on her test to pass the course.

reason

n. A reason is a statement or fact that explains why something is the way it is, or why someone does, thinks, or says something.

The reason Eric is late for work is that he forgot to set his alarm.

reference

n. A reference is the act of referring to something or someone.

My supervisor made a reference to the data I’d collected.

urban

adj. If something is urban, it is related to towns and cities.

It is common to see tall buildings in urban areas.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.