Rachel's English

پکیج Rachel's English

در رابطه با این پکیج:

با ریچل تلفظ و واژگان انگلیسی را با لهجه ی آمریکایی بیاموزید.

این پکیج شامل 6 سرفصل زیر است:

در این دوره فرهنگ روز مره ی آمریکایی ها را می آموزیم.

در این دوره با واژگان انگلیسی و تلفظ لغات با لهجه ی آمریکایی آشنا خواهیم شد.

چرا آمریکایی ها سریع صحبت می کنند؟ با استفاده از این دوره تلفظ واقعی لغات را بیاموزید. چیزی که احتمالا در مدارس به طور متفاوتی آنها را آموخته اید.

با استفاده از این دوره می توانید با کاربرد انگلیسی در دنیای کاملا واقعی آشنا شوید.

در این دوره ریچل به شما کمک می کند تا اصطلاحات خیابانی آمریکایی را بیاموزید.

از خلاصه کردن ها و اختصارات و اتصال کلمات با این دوره بیشتر آشنا شوید.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.