شدت و کارآمدی

دوره: پادکست آقای ای جی / فصل: بخش ۲ / درس 2

شدت و کارآمدی

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 4 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

ترجمه‌ی درس

شدت و کارآمدی

بدترین انتقاد من از آموزش سنتی این است که آن به طرز شگفت انگیزی هدر دهنده است. میزان بالایی از زمان در کلاس هدر می شود. ما زمان را برای حضور و غیاب ها تلف می کردیم. ما زمان را هدر می دادیم برای کشمکش با دانش آموزانی که دیر می آمدند. ما زمان را برای توضیحات طاقت فرسا و پیچیده سوالات گرامری هدر می دادیم. ما زمان را برای گفت و گو های بیهوده تلف می کردیم. در این اوقات ، به نظر می رسد آخرین موردی که در جهان دانش آموزان و معلمان واقعا می خواند آن را انجام دهند خواندن ، گوش کردن و استفاده کردن از زبان قابل فهم می باشد.

در مقابل، مطالعه شخصی بسیار قدرتمند تر و موثرتر می باشد. زمانی که من اسپانیایی برای یک ساعت مطالعه می کنم، یک ساعت کاملا ورودی قابل فهم دریافت می کنم. من می خوانم. من گوش می دهم. دوباره می خوانم و گوش می دهم.

مزیت دیگر مطالعه شخصی این است که اجازه تکرار را می دهد. در کلاس، دانش آموزان در مورد تکرار ناله سر می دهند. آن ها به راحتی خسته می شوند چرا که ذهن منفعلی از شروع داشته اند. اما زمانی که مطالعه کردن شخصی باشد ، من می توانم همان محتوا را تکرار کنم تا حدی که بخواهم یا نیاز داشته باشم. پیرامون این نکته برای یادگیری اسپانیایی ام ، هر چیزی را 30 بار تکرار می کنم. این هیچوقت در کلاس سنتی اتفاق نخواهد افتاد.

یک ساعت مطالعه شخصی من در یک روز به طرز باورنکردنی موثرتر از 4 ساعتی است که دانش آموزان در مدرسه می گذرانند. من ورودی هایی به مراتب قابل فهم تر را دریافت می کنم، تکرار بسیار بیشتر، واژگان بسیار بیشتر و حتی تمرین گرامر بسیار بیشتر.

زمانی که من برای یک ساعت مطالعه می کنم، من معمولا متمرکز و باانگیزه هستم. اما در کلاس معمولا این رایج است که دانش آموزان خواب آلود باشند، حواس پرت باشند ، خسته شوند. آن ها شارژ نمی شوند. آن ها محتوا را انتخاب نمی کنند. آن ها نمی توانند نهایتا خودشان را مقید به یادگیریشان ببینند. سپس این برای آن ها راحت است که حواس پرت، خسته و بی تمرکز شوند.

آموزش و پرورش سنتی در مورد آموزش نیست. پیرامون برنامه ای اجتماعی می باشد. در مدرسه، تبیغات رسمی کشورت را می آموزی ( به نام “تاریخ”). تو انواع “حقایقی” را می آموزی که اصلا حقیقت به نظر نمی رسند. سرانجام، تو دیپلم یا مدرکی را بدست می آوری که به تو مهر قبولی برای کار را می دهد. رونوشتی را دریافت می کنی که نشان می دهد تو تمام “ 20” ها را در انگلیسی یا اسپانیایی کسب کرده ای. اما تو نمی توانی زبان را درک کنی یا صحبت کنی.

آمزوش و پرورش را با مطالعه کردن اشتباه نگیر. آموزش و پرورش استفاده هایی تمرینی برای پیدا کردن یک کار را دارد. اما تو در واقع زبان را با رفتن به مدرسه به خوبی نخواهی آموخت. در حقیقت، مدرسه احتمالا بدترین مکان یادگیری یک زبان می باشد.

یادگیری صحیح، به عنوان بیشترین سهم، بیرون از کلاس اتفاق می افتد. یادگیری آن چیزی است که تو خودت انجام می دهی. یادگیری در آپارتمان صورت می گیرد، در کافه، در کتابخانه، داخل اتوبوس. تو هیچ مدرک یا رونوشتی برای آموزش صحیح دریافت نمی کنی.

متن انگلیسی درس

Intensity and Efficiency

My worst criticism of traditional education is that it is incredibly wasteful. Vast amounts of time are wasted in the classroom. We waste time taking attendance. We waste time as students straggle in late. We waste time on long- winded explanations and complicated grammar questions. We waste time on idle chat. At times, it seems that the last thing in the world the students and teachers want is to actually read, listen to, and use comprehensible language.

By contrast, individual study is far more intense and efficient. When I study Spanish for an hour, I’m getting a full hour of comprehensible input. I read. I listen. I read and listen again.

Another advantage of individual study is that it allows for repetition. In class, students whine about repetition. They get bored easily because they have a passive mindset from the start. But when studying as an individual, I can repeat the same content as often as I want or need to. At this point in my Spanish learning, I repeat everything at least30 times. This would never happen in a traditional classroom.

My1 hour a day of individual study is incredibly more effective than the four hours a day students get at my school. I get much more comprehensible input, much more repetition, much more vocabulary, and even more practical grammar.

When I study for an hour, I’m usually focused and motivated. But in the classroom, it’s common for students to be sleepy, to lose concentration, to become bored. They are not in charge. They are not choosing the content. They don’t see themselves as totally responsible for their own learning. And so it’s easy for them to become distracted, bored, and unfocused.

Traditional education is not about learning. It’s about societal programming. In school, you learn your country’s official propaganda( called” history”). You learn various” facts” that turn out not to be facts at all. Eventually, you earn a diploma or degree that gives you the stamp of approval for work. You get a transcript showing that you had all” A’s” in English or Spanish. But you can’t understand or speak the language.

Don’t confuse education with learning. Education has its practical uses for getting a job. But you won’t learn a language well simply by going to school. In fact, school is probably the worst possible place to learn a language.

True learning, for the most part, happens outside of the classroom. Learning is what you do on your own. Learning takes place in the apartment, in a cafe, in the library, on the bus. You get no grades or transcripts for true learning.

مشارکت کنندگان در این صفحه

مترجمین این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.