جنگ اژدهایان کومودو

دوره: کتاب چهارم / : جنگ اژدهایان کومودو / درس 1

جنگ اژدهایان کومودو

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

ترجمه‌ی درس

جنگ اژدهایان کومودو.

یک بار، یک روزنامه انگلیسی یک داستان غیر معمول داشت. دانشمندان یک باغ وحش، کشف بزرگی در مورد اژدهای کومودو انجام دادند. اژدهای کومودو مارمولک های غول پیکری هستند که طول آنها به دو و نیم متر می رسد. مارمولک ماده در باغ وحش بچه دار شد. با این که، در طول زندگی خود هرگز در اطراف مارمولک نر نبوده است. پس از اینکه دانشمندان کشف خود را منتشر کردند، بسیاری از مردم فکر کردند که این صحت ندارد.

اما حقیقت داشت. این کشف شد که اژدهای ماده کومودو می تواند بدون کمک همتایان مرد خود بچه دار شود. این با آنچه دانشمندان در مورد نحوه تولد بیشتر حیوانات می دانند در تضاد است.

در اغلب موارد، موارد زیادی وجود دارد که می تواند مانع این نوع تولید مثل شود. به عنوان مثال، زنان و مردان بالغ ژن های مختلفی را که برای ساخت جنین مورد نیاز است، حمل می کنند. اگر ژن ها یکدست باشند، نوزادان ضعیف تر هستند و مشکلات ژنتیکی دارند.

با گذشت زمان، گونه های ضعیف شده کاملاً از بین می روند. این امر باعث می شود که نر درگیر شود. با این حال، دانشمندان تأیید کردند که وقتی نوزادان کومودو به دنیا می آیند، ژن آنها دقیقاً همان ژن های مادر آنها نیست. همچنین، آنها از هر گونه مشکل ژنتیکی عاری هستند.

دانشمندان نظریه پردازی می کنند که اژدهایان کومودو این توانایی را گسترش دهند زیرا به گونه ها کمک می کند تا از انقراض جلوگیری کنند. در صورت فوران آتشفشان، گدازه می تواند تمام اژدهای کومودو را در یک جزیره از بین ببرد. با این حال، تا زمانی که یک ماده از مرگ جلوگیری می کند، می تواند بقای گونه را نجات دهد. خوشبختانه اژدهایان کومودو شناگران پرتحرکی هستند.

بنابراین ماده زنده مانده می تواند در اقیانوس غوطه ور شود و به جزیره دیگری شنا کند. وقتی به ساحل میرسد، می تواند خودش تولید مثل کند. با گذشت زمان، ژنهای موجود در جمعیت از هم دور می شوند. سپس، جمعیت کم افزایش می یابد. بالاخره یک مارمولک مازاد در یک جزیره وجود دارد. دانشمندان فکر می کنند این ممکن است دلیل چگونگی زنده ماندن مارمولک ها باشد و به این ترتیب آنها همه جزایر آن منطقه را تصرف کنند.

متن انگلیسی درس

Amazing Komodo Dragons

Once, a British gazette had an unusual story. Scientists at a zoo made a major discovery about komodo dragons. Komodo dragons are giant lizards that grow up to two and a half meters long. A female lizard at the zoo had babies. However, it had never been around a male lizard in its entire life. After the scientists publicized their discovery, many people thought it was not true.

But it was true. It was discovered that female komodo dragons can have babies without the help of their male counterparts. This contradicts what scientists know about how most animals have babies.

In most cases, there are many things that can obstruct this type of reproduction. For example, adult males and females carry different genes needed to make an embryo. If the genes are homogeneous, the babies are weaker and have genetic problems.

Over time, the weakened species dies out completely. This makes it necessary for the male to be involved. However, scientists verified that when Komodo babies are born, their genes aren’t the exact same genes as their mother. Also, they are devoid of any genetic problems.

Scientists theorize that Komodo dragons developed the ability because it helps the species avoid extinction. If a volcano erupts, lava can kill all of the komodo dragons on an island. However, as long as an individuals female avoids death, she can prolong the survival of the species. Luckily, Komodo dragons are vigorous swimmers.

So the surviving female can plunge into the ocean and swim to another island. When she comes ashore, she can reproduce by herself. Over time, the genes within the population diverge. Then, the small population increases. finally there is a surplus of lizards on one island. Scientists think that this may be how the lizards survive and took over all of the islands in that area.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.