جنگ اژدهایان کومودو

فصل: کتاب چهارم / درس: جنگ اژدهایان کومودو / درس 1

جنگ اژدهایان کومودو

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

جنگ اژدهایان کومودو

روزی، یک روزنامه‌ی انگلیسی داستان غیرمعمولی داشت. دانشمندان یک باغ‌وحش، کشف بزرگی درباره‌ی اژدهای کومودو انجام دادند. اژدهای کومودو مارمولک‌های غول‌پیکری هستند که طول آن‌ها به دو و نیم متر می‌رسد.

مارمولک ماده‌ای در باغ‌وحش بچه‌دار شد. با اینکه در طول زندگی‌اش هرگز در اطراف مارمولک نر نبوده‌است. پس از اینکه دانشمندان کشف خود را منتشر کردند، بسیاری از مردم فکر کردند که این صحت ندارد.

اما حقیقت داشت. کشف شد که اژدهای ماده کومودو می‌تواند بدون کمک همتایان نر خود بچه‌دار شود. این با آنچه دانشمندان درباره‌ی نحوه‌ی تولد بیشتر حیوانات می‌دانند در تضاد است.

در اغلب موارد، چیزهای زیادی وجود دارد که می‌تواند مانع این نوع تولید مثل شود. مثلاً، زنان و مردان بالغ ژن‌های مختلفی را که برای ساخت جنین موردنیاز است، حمل می‌کنند. اگر ژن‌ها یکدست باشند، نوزادان ضعیف‌تر هستند و مشکلات ژنتیکی دارند.

با گذشت زمان، گونه‌های ضعیف‌شده کاملاً از بین می‌روند. این امر باعث می‌شود که نر درگیر شود. با این حال، دانشمندان تأیید کردند که وقتی نوزادان کومودو به دنیا می‌آیند، ژن آن‌ها دقیقاً همان ژن‌های مادر آن‌ها نیست. همچنین، آن‌ها از هر گونه مشکل ژنتیکی عاری هستند.

دانشمندان استدلال می‌کنند که اژدهایان کومودو این توانایی را گسترش دادند زیرا به گونه‌ها کمک می‌کند تا از انقراض جلوگیری کنند. در صورت فوران آتشفشان، گدازه می‌تواند تمام اژدهای کومودو را در یک جزیره از بین ببرد. با این حال، تا زمانی که یک ماده نمیرد، می‌تواند بقای گونه را نجات دهد.

خوشبختانه، اژدهایان کومودو شناگران پرتحرکی هستند. پس ماده‌ی زنده‌مانده می‌تواند در اقیانوس غوطه‌ور شود و به جزیره‌ی دیگری شنا کند. وقتی به ساحل برسد، می‌تواند خودش تولیدمثل کند.

با گذشت زمان، ژن‌های موجود در جمعیت پخش می‌شوند. سپس، جمعیت کم افزایش می‌یابد. در نهایت، یک مارمولک مازاد در یک جزیره وجود دارد. دانشمندان فکر می‌کنند این ممکن است دلیل چگونگی زنده ماندن مارمولک‌ها و تصرف همه‌ی جزیره‌ها در آن منطقه باشد.

متن انگلیسی درس

Amazing Komodo Dragons

Once, a British gazette had an unusual story. Scientists at a zoo made a major discovery about komodo dragons. Komodo dragons are giant lizards that grow up to two and a half meters long.

A female lizard at the zoo had babies. However, it had never been around a male lizard in its entire life. After the scientists publicized their discovery, many people thought it was not true.

But it was true. It was discovered that female komodo dragons can have babies without the help of their male counterparts. This contradicts what scientists know about how most animals have babies.

In most cases, there are many things that can obstruct this type of reproduction. For example, adult males and females carry different genes needed to make an embryo. If the genes are homogeneous, the babies are weaker and have genetic problems.

Over time, the weakened species dies out completely. This makes it necessary for the male to be involved. However, scientists verified that when Komodo babies are born, their genes aren’t the exact same genes as their mother. Also, they are devoid of any genetic problems.

Scientists theorize that Komodo dragons developed the ability because it helps the species avoid extinction. If a volcano erupts, lava can kill all of the komodo dragons on an island. However, as long as an individuals female avoids death, she can prolong the survival of the species.

Luckily, Komodo dragons are vigorous swimmers. So the surviving female can plunge into the ocean and swim to another island. When she comes ashore, she can reproduce by herself.

Over time, the genes within the population diverge. Then, the small population increases. Finally, there is a surplus of lizards on one island. Scientists think that this may be how the lizards survive and took over all of the islands in that area.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.