زنان در تکنولوژی

فصل: کتاب چهارم / درس: زنان در تکنولوژی / درس 1

زنان در تکنولوژی

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

زنان در تکنولوژی

اقتصاد دیجیتال در حال پیشرفت است. بیش از هفت میلیون شغل در حوزه‌ی علم کامپیوتر و کارخانه‌ی تکنولوژی تنها در ایالات متحده‌ی آمریکا وجود دارد. اما هنوز وقتی صحبت از زنان در تکنولوژی می‌شود، شکاف عمده‌ای وجود دارد.

این زنان با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند، همان طور که در میزان ترک شغل ۴۱ درصد مشاهده می‌شود. پس برای بستن این شکاف جنسیتی چه می‌توان کرد؟ چگونه می‌توانیم از حقوق مناسب و فرصت‌های برابر اطمینان حاصل کنیم؟

در ابتدا، زنان باید با الهام و انگیزه وارد رشته‌های علمی، فنی، مهندسی و ریاضیات (STEM) و همچنین علوم کامپیوتر شوند.

طبق محاسبات، 74 درصد از زنان جوان به موضوعات STEM و علوم رایانه علاقه نشان می‌دهند. با این وجود، زنان تنها ۱۸ درصد مدرک کارشناسی علوم کامپیوتر و ۲۶ درصد مشاغل فنی را در اختیار دارند.

آموزش اولیه باید فناوری را به‌عنوان ابزاری ارائه کند که می‌تواند در زندگی واقعی برای حل مشکلات به کار گرفته شود.

بسیاری از زنان جوان کنار گذاشته می‌شوند، زیرا به نظر آن‌ها بخش فناوری بیش از حد تحت سلطه‌ی مردان است. زنان فاقد نقش برجسته هستند و فقط پنج درصد از موقعیت‌های رهبری فناوری را در اختیار دارند.

بنابراین، زنانی که از قبل در موقعیت‌های فنی هستند باید به‌عنوان مربی عمل کنند و از زنان دیگر در این زمینه‌ها حمایت کنند. آن‌ها می‌توانند با تشویق، حمایت و راهنمایی برای زنان جوان نقش زیادی داشته باشند.

این زنان می‌توانند به جذب و حفظ زنان بیشتر کمک کنند و بنابراین، شرایط بازی برابر ایجاد می‌کنند. با این حال، فقط زنان اهل فن نیستند که باید صریح باشند.

مردانی که در صنعت فناوری کار می‌کنند وظیفه دارند که به سخنان زنان گوش فرادهند و فرهنگ کار راحت را پرورش دهند. رهبران این صنعت، قدرت ایجاد فرصت‌های جدید و ترویج شمول زنان برای رفع این شکاف جنسیتی را دارند.

باید یک رویکرد سیستماتیک از مدارس تا محل کار وجود داشته باشد، از جمله دادن انگیزه به زنان جوان برای تحصیل STEM و علوم کامپیوتر.

زنان باید حمایت و راهنمایی مهیا کنند و مردان نیز باید به زنان گوش فرادهند و آن‌ها را تشویق کنند. اگر به توانمندسازی زنان در بخش فناوری ادامه دهیم، برای همه خوب خواهد بود.

متن انگلیسی درس

Women In Tech

The digital economy is soaring. There are over seven million jobs in the computer science and technology industries in the United States alone. Yet there is still a major gender gap when it comes to women in tech.

These women face many challenges, as seen in a quit rate of 41 percent. So what can be done to close this gender gap? How can we ensure fair pay and equal opportunities?

First, women need to be Inspired and motivated to enter the fields of science, technology, engineering, and mathematics (STEM), as well as computer science.

According to statistics, 74 percent of young women express interest in STEM subjects and computer science. However, women hold only 18 percent of undergraduate computer science degrees and 26 percent of tech jobs.

Early education must convey technology as a tool that can be applied to real life to solve problems.

Many young women are put off, because they view the technology sector to be too male-dominated. Women lack prominent roles, holding only a mere five percent of tech leadership positions.

Therefore, women who are already in tech positions must act as mentors and endorse other women in these fields. They can play a huge role for young women by giving them encouragement, support, and guidance.

These women can help attract and retain more women and, therefore, create a level-playing field. However, it is not just the women in tech who must be vocal.

Men working in the tech industry have a responsibility to listen to women and foster a comfortable work culture. The leaders in the industry have the power to create new opportunities and promote the Inclusion of women to close this gender gap.

There must be a systematic approach from schools to workplaces, including the motivation of young women to study STEM and computer science.

Women must provide support and mentorship, and men must listen to, and encourage women. If we continue to empower women in the tech sector, it will be good for everyone.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.