درس نهم - آیا هوا سرد است؟!

فصل: آموزش انگلیسی با VOA - سطح ساده / درس: درس نهم - آیا هوا سرد است؟! / درس 1

آموزش انگلیسی با VOA - سطح ساده

52 درس | 208 درس

درس نهم - آیا هوا سرد است؟!

توضیح مختصر

درس اصلی

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی درس

Oh, hi, everyone! Here in Washington, DC, the weather changes often. One day is cold and windy. But the next day is warm and sunny! So, every day I check the forecast. Hello, Phone? What is today’s temperature?

Today it is 18 degrees .

Eighteen degrees! That is cold!

eighteen degrees Celsius.

Oh, Celsius. That is 65 degrees Fahrenheit. That’s warm.

Yes, Anna. It is warm.

Excuse me, Phone. Is it windy today?

No, it is not windy today.

Is it windy today?

No, it is not windy today.

Is it sunny today?

Yes, Anna. It is sunny.

Excuse me, Phone?

Yes, Anna.

Is it snowy today?

No, Anna. It is not snowy.

Thank you, Phone!

Today the weather is warm and sunny – great for seeing Washington, D.C.

Is it sunny today?

Yes, it is sunny.

Phone! It is not warm and sunny! It is cold and windy and snowy!

Anna, it is not cold, windy, or snowy. It is warm and sunny … in Mexico City, Mexico.

Oh. I see. Mexico.

Washington weather changes often. Remember to check the forecast – the right forecast.

Yes, Anna. Next time remember to check the right fore…

Okay, thank you Phone. Goodbye, Phone.

until next time!

Yes, until next time.

Oh, hi, everyone! Here in Washington, DC, the weather changes often. One day is cold and windy. But the next day is warm and sunny! So, every day I check the forecast. Hello, Phone? What is today’s temperature?

Today it is 18 degrees .

Eighteen degrees! That is cold!

eighteen degrees Celsius.

Oh, Celsius. That is 65 degrees Fahrenheit. That’s warm.

Yes, Anna. It is warm.

Excuse me, Phone. Is it windy today?

No, it is not windy today.

Is it sunny today?

Yes, Anna. It is sunny.

Excuse me, Phone?

Yes, Anna.

Is it snowy today?

No, Anna. It is not snowy.

Thank you, Phone!

Today the weather is warm and sunny – great for seeing Washington, D.C.

Phone! It is not warm and sunny! It is cold and windy and snowy!

Anna, it is not cold, windy, or snowy. It is warm and sunny … in Mexico City, Mexico.

Oh. I see. Mexico.

Washington weather changes often. Remember to check the forecast – the right forecast.

Yes, Anna. Next time remember to check the right fore…

Okay, thank you Phone. Goodbye, Phone.

Until next time!

Yes until next time.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.