mmmEnglish

پکیج mmmEnglish

در رابطه با این پکیج:

این دوره یه شما کمک می کند تا به مهارت و اطمینان به انگلیسی صحبت کنید.

این پکیج شامل 12 سرفصل زیر است:

گرامر انگلیسی را با اما بیاموزید

در این دوره اما تلاش میکند تا تفاوت هایی را در مورد مواردی که مشابه به نظر می رسند آموزش دهد.

با دیدن این ویدیو های واژگان انگلیسی خود را بهبود ببخشید

با دیدن این ویدیو های تلفظ انگلیسی خود را بهبود ببخشید

در این دوره اما به شما چیزهایی را که برای پیشرفت و حرفه ای شدن در کارتان نیاز دارید می آموزد.

در این دروس اما به شما کمک میکند تا از اشتباهات متداول زبان انگلیسی جلوگیری کنید.

In these lessons Emma will teach you how to cook and teach you kitchen vocabulary.

اصطلاحات عامیانه ی انگلیسی را با اما بیاموزید.

در این دروس نگاهی به افعال عبارتی و چگونگی استفاده از آن ها را می آموزیم.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.