توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی درس

Unit 12 - The right stuff

Page 78 - Exercise 2

Perspectives - Part A - Listen to the survey. What makes a business successful. Number the choices from 1 (most important) to 3 (least important).

What makes a business successful?

1 - Most important 2 - Somewhat important 3 - Least important

1 - In order for a language school to succeed, it has to have, a variety of classes, a convenient location, inexpensive courses.

2 - To run a popular Internet café, it’s a good idea to have, plenty of computers, good snacks and drinks, a fast connection.

3 - In order to operate a successful movie theater, it has to have, the latest movies, good snacks and drinks, big screens.

4 - To establish a trendy restaurant, it’s important to have, fashionable servers, delicious food, good music.

5 - For an athletic center to be profitable, it needs to have, good trainers, modern exercise equipment, a variety of classes.

6 - For a concert hall to be successful, it should have, excellent acoustics, comfortable seats, affordable tickets.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.