صد نمایش

دوره: کتاب چهارم / : صد نمایش / درس 1

صد نمایش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

ترجمه‌ی درس

صد نمایش.

بیش از دو هزار سال پیش، کشاورزان چینی مشکلی داشتند. حتی با اینکه آنها بسیار زحمت کش بودند، هوا برای کاشت برنج خیلی سرد شد. پس آنها چه کردند؟ از آنجا که آنها در زمستانهای سرد و طولانی اوقات فراغت داشتند، کشاورزان مبتکر بسیار باهوش بودند و شروع به اجرای ترفندهایی برای سرگرمی خود کردند.

آنها از ابزارهای مزرعه و هر چیزی که یافتند استفاده کردند تا ترفندهای خود را دیدنی و پر انرژی کنند. آنها حتی بدن خود را به شکل ناهنجار پیچانده و پرش های عالی انجام دادند. با گذشت زمان، آنها بند باز های بزرگی شدند و سبک هنری آنها به صد نمایش معروف شد.

صد نمایش شامل انواع بسیاری از ترفندها است. به عنوان مثال، در زبانهای ماندارین زبان چین، مجریان رقص شیر را انجام می دهند. آنها لباس می پوشند و حرکات حیوان را تقلید می کنند. مجریان اولیه همچنین روی طناب ها و شاخه ی تاک که بالای سطح زمین بودند ترفندهایی می زدند.

حتی با اینکه حرکات روان بند باز ها ممکن است آسان به نظر برسد، اما تمرین زیادی انجام شده و به مهارت فنی بالایی نیاز دارند.

یادگیری صد نمایش یک رویداد مشترک است. یک پیشکسوت هنرهای آکروباتیک معمولاً به افراد جوانتر روستا آموزش می دهد. آنها زمان زیادی را برای تمرین می گذرانند. اجرا کنندگان جوان نیز یک فلسفه قدیمی می آموزند.

این آموزه ها به آنها کمک می کند تا جنبه های حسی بند باز ها را با جنبه های ذهنی هماهنگ کنند. به عبارت دیگر به آنها می آموزد که از قدرت جسمی و روحی خود در کنار یکدیگر استفاده کنند.

از آنجا که ریشه این هنر از کشاورزان فقیر است، افراد ثروتمند عادت داشتند که بندباز ها را مورد تحقیر قرار دهند. آنها فکر می کردند که آکروبات ها شرورانی هستند که فقط می خواهند آنها را فریب دهند.

اما بعداً نظرات نادرست آنها تغییر کرد. بندباز ها در جامعه چین مورد احترام قرار گرفتند. از آنها برای اجرای برنامه در کلانشهرها و همچنین در روستاهای کوچک دعوت شد. و آنها برای افراد مهم اجرا داشتند.

گروههای حمایت از هنر، دولت را متقاعد کردند که از بندباز ها چینی حمایت کند. در نتیجه، اکنون قانونی وجود دارد که چندین روستا را به مرکز آموزش بندباز های آینده تبدیل کرده است.

متن انگلیسی درس

Hundred Plays

Over two thousand years ago, Chinese farmers had a problem. Even though they were very industrious, the weather became too cold outside to plant rice. So what did they do? Since they had so much free time during the long, cold winters, the inventive farmers were very resourceful and started performing tricks to entertain themselves.

They used their farm tools and anything they could find to make their tricks more spectacular and full of energy . They even twisted their bodies into abnormsl shapes and performed awesome jumps. Overtime, they became great acrobats, and their art form came to be known as “ Hundred Plays.”

Hundred Plays involves doing many kinds of tricks. For example, in Mandarin-speaking parts of China, performers do the lion dance. They wear costumes and mimic the animal’s movements. Early performers also did tricks on ropes and vines that were high above the ground.

Even though the acrobats fluid movements may have looked easy, they took a lot of practice and require great technical skill.

Learning Hundred Plays is a communal event. A veteran of the acrobatic arts usually teaches younger people in the village. They spend a lot of time rehearsing. The young performers also learn an old philosophy. The teachings help them harmonize the sensory aspects of acrobatics with the mental aspects. In other words, it teaches them to use their physical and mental strength together.

Since the art has its origins with poor farmers, rich people used to scorn the acrobats. They thought acrobats were villains who just wanted to trick them. But later, their misguided opinions changed. Acrobats came to be respected in Chinese society. They were invited to perform in metropolitan areas as well as in small villages. And they performed for important people. Arts advocacy groups convinced the government to support Chinese acrobatics. As a result, there is now a statute that made several villages the center of training future acrobats.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.