۱۱۰۰ واژه ای که باید بدانید

43 فصل | 171 درس

روز چهارم

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی درس

“PROMISES TO KEEP”

From August, 1959 until his death in January, 1961, Dooley suffered almost continuous, excruciating pain.

His normal weight of 180 was cut in half, and even the pain-killing drugs could no longer bring relief.

Knowing that he did not have long to live, Dr. Dooley worked without respite on behalf of MEDICO, the organization he had founded to bring medical aid and hope to the world’s sick and needy.

The lines of Robert Frost kept reverberating in his mind during those fretful days: ‘The woods are lovely, dark and deep/ But I have promises to keep / And miles to go before I sleep.” When he finally succumbed.

millions throughout the world were stunned and grief-stricken by the tragedy.

مشارکت کنندگان در این صفحه

ویرایشگران این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.