۱۱۰۰ واژه ای که باید بدانید

43 فصل | 171 درس

روز دوم

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

THE JOHN J. ROE

Mark Twain’s boat was so slow no other steamer would condescend to race with it.

With the utmost candor, Twain comments that his boat moved at such a pathetic pace, they used to forget in what year it was they left port.

Nothing would mortify Twain more than the fact that ferryboats, waiting to cross the river, would lose valuable trips because their passengers grew senile and died waiting for his boat, the John J. Roe, to pass.

Mark Twain wrote in a jocose manner about the races his steamer had with islands and rafts.

With quiet humor he continued to malign the riverboat, but his book is replete with love for this sort of life.

مشارکت کنندگان در این صفحه

ویرایشگران این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.