۱۱۰۰ واژه ای که باید بدانید

43 فصل | 171 درس

روز چهارم

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی درس

AN AGELESS STORY

Every so often we can read about a man or woman who has reached an age far beyond the limits we ordinarily expect.

Reports of a man in Chile or a woman in Turkey who has celebrated the 105th or 11Oth birthday occur regularly.

The natural question is, to what do these people owe their longevity?

Frequently, the answer concerns the fact that the ancient one liked to imbibe regularly of some hard liquor.

The photograph will show an apparently virile man or robust woman. Somehow, people who reach this advanced age seem to remain eternally sturdy.

There are no signs that they have become senile Smoking a pipe, or sewing on some garment, these rare specimens of hardy humanity are far from the doddering folk we expect to see.

مشارکت کنندگان در این صفحه

ویرایشگران این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.