۱۱۰۰ واژه ای که باید بدانید

43 فصل | 171 درس

روز دوم

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی درس

QUEENS, WORKERS, DRONES

Each colony of honeybees consists of three classes:

a) the queen who is a prolific layer of eggs;

b) the worker who is the bulwark of the colony;

and c) the sedentary drone whose only function is to mate with a young queen.

The queen lays the eggs that hatch into thousands of female workers; some queens live as long as five years and lay up to one million eggs.

The frugal worker builds and maintains the nest, collects and stores the honey, and is the antithesis of the lazy drone, or male honeybee, who does not work and has no sting.

When the drone is no longer needed, the workers, in effect, liquidate him by letting him starve to death. It’s a cruel, cruel world!

مشارکت کنندگان در این صفحه

ویرایشگران این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.