۱۱۰۰ واژه ای که باید بدانید

43 فصل | 171 درس

روز دوم

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

THE INFAMOUS* ATTACK

The coffee cups suddenly went sptnntng as an explosion knocked Dorte Miller flat on his back. Jumping up from his supine position, the powerfully buUt messman from Waco, T~s. headed for the deck. Eve:rywhere that Dorte looked he saw smoke and mammoth warships lying on their sides.

Overhead, dozens of Japanese dive bombers controlled the skies without a U.S. plane to repulse their attack. The havoc was enormous. Without hesitating, Dorte joined a team that was feeding ammunition to a machine gunner who was making an ineffectual* attempt to protect their battleship from being razed by the torpedo planes.

n.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.