مردي براي تمام فصول

توضیح مختصر: سینسیناتوس، از حاکمان روم باستان است که قدرت مطلق فرمانروایی بر کل روم، برای دو بار به وی محول شد، اما هر بار پس از انجام وظایف خود، به‌سرعت قدرت را واگذار نمود

زمان مطالعه: 4 دقیقه

سطح: خیلی سخت

فایل صوتی

ترجمه‌ی درس

سینسیناتوس، یکی از اسطوره های دوران روم باستان

مردی برای تمام فصول

لوسیوس کوینچز سینسیناتوس، در طول زندگیاش، وظایف زیادی انجام داد و نقش‌های زیادی ایفا کرد. وی کشاورزی فروتن، اشراف‌زاده، و از طبقه‌ی اعیان جامعه بود. در دو نوبت، به وی، قدرت زمامداری مطلق بر مردم روم باستان داده شد؛ و هر دو بار، وی درنهایت به‌صورت داوطلبانه قدرت را واگذار نمود. آنچه که سینسیناتوس را در زمان خودش مشهور کرده بود - و وی را به یک اسطوره در دوران ما تبدیل کرده است- این بود که وی در عین قدرت، فردی شرافتمند بود.

وی همچنین، فردی ثروتمند بود. اما همچنان خود را یک کشاورز فروتن میدید. و بزرگ‌ترین شادیاش را در زندگی، در کشت زمین‌هایش میدید. باوجوداینکه اشراف‌زاده بود، هیچ‌گاه به قدرتی که در اختیارش بود فکر نکرد و خواهان آن نبود. وی با اکراه به درخواست مجلس سنا، رهبری قوم خود را پذیرفت.

در زمان‌های جنگ و ستیز، این مجلس سنا بود که بایستی یک مرد را به‌عنوان فرمانروایی مطلق، منصوب میکرد. فرمانروا، بر مردم و ارتش روم، اختیار تام داشت. سینسیناتوس، وقتیکه رومیها در حال شکست خوردن از دو تا از همسایگان خود بودند، به سمت فرماندهی کل قوا رسید. وی در حال شخم زدن یک زمین کشاورزی بود که درحالیکه شهر در وحشت فرورفته بود، وی را برای دفاع و جنگ فراخواندند.

سینسیناتوس موفق شد که ارتش روم را به پیروزی سریعی برساند. وقتی رومیها در جنگ به پیروزی رسیدند، برای تقدیر از سینسیناتوس، برای وی در خیابان‌های روم رژه‌ای به اسم پیروزی بزرگ ترتیب دادند. مردم میخواستند که سینسیناتوس همچنان فرمانده‌ی کل قوا باقی بماند. حتی عده‌ای میخواستند که وی پادشاه شود. سینسیناتوس این پیشنهادها را رد کرد و تنها پس از دو هفته، قدرت را واگذار نمود و به مزرعه‌اش بازگشت.

19 سال بعد، برای بار دوم وی برای رهبری روم فراخوانده شد. این مرد بزرگ، باری دیگر به‌سرعت پس‌ازاینکه وظیفه‌اش را به سرانجام رسانید، قدرت را واگذار کرد.

سینسیناتوس، بقیه‌ی زندگیاش را با فروتنی در مزرعه‌اش گذراند. شجاعت و شخصیت شرافتمندانه‌ی وی، برای قرن‌ها به استانداردی تبدیل شد که حاکمان بعدی را با آن مورد ارزیابی قرار میدادند. رفتار او هنوز هم به‌عنوان استانداردی طلایی برای حکومت در سراسر جهان در نظر گرفته میشود.

جورج واشنگتن (یکی از روسای جمهور آمریکا در حدود دو قرن پیش) ازجمله کسانی است که معمولاً با سینسیناتوس مقایسه میشود. او نیز کشاورزی بود که علاقه‌ای نداشت که بیشتر از حد نیاز در قدرت بماند. از واشنگتن هم خواسته بودند که پادشاه شود، اما همانند سینسیناتوس این درخواست را رد کرد. و به‌سرعت پس‌ازاینکه دوران ریاست‌جمهوریاش به پایان رسید، به مزرعه‌اش بازگشت.

نزدیک به 2500 سال است که از درگذشت سینسیناتوس میگذرد اما نام وی در قالب نام مکان‌های مختلف در اروپا و آمریکا، در یادها باقیمانده است. مشهورترین مکانی که به اسم وی درآمده است، سینسیناتی در ایالت اوهایو است.

متن انگلیسی درس

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.

📍 شما در حال مشاهده درس 1 در فصل 78 از دوره زیر هستید:

داستان های کوتاه

92 فصل | 184 درس

1. مردي براي تمام فصول 👁

درس بعدی :  تمرین مکالمه 2. تمرین مکالمه