درسنامه تمرین تلفظ

دوره: تلفظ انگلیسی - بدون تلاش / فصل: تلفظ TH / درس 2

درسنامه تمرین تلفظ

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

Practice Lesson - TH

Welcome to the training lesson. Remember to follow the five day method. Let’s begin.

I’m thankful that I’m thoroughly training my mouth to speak English smoothly. Although it’s not always easy. I breathe deeply when I speak. My throat relaxes and I feel strength throughout my body. Others think English is something difficult. They are wrong. Like an athlete, I think positively. Therefore, I improve and grow healthier, wealthier and more successful. I thrive as I improve my pronunciation.

Although I know success takes time, I’m not bothered. There will always be another challenge in life, but nothing scares me. I breathe. My mouth smiles. I feel thoroughly healthy and happy. I’m succeeding and thriving through daily practice.

And, now at medium speed.

I’m thankful that I’m thoroughly training my mouth to speak English smoothly. Although it’s not always easy. I breathe deeply when I speak. My throat relaxes and I feel strength throughout my body. Others think English is something difficult. They are wrong. Like an athlete, I think positively. Therefore, I improve and grow healthier, wealthier and more successful. I thrive as I improve my pronunciation.

Although I know success takes time, I’m not bothered. There will always be another challenge in life, but nothing scares me. I breathe. My mouth smiles. I feel thoroughly healthy and happy. I’m succeeding and thriving through daily practice.

And, now a little faster.

I’m thankful that I’m thoroughly training my mouth to speak English smoothly. Although it’s not always easy. I breathe deeply when I speak. My throat relaxes and I feel strength throughout my body. Others think English is something difficult. They are wrong. Like an athlete, I think positively. Therefore, I improve and grow healthier, wealthier and more successful. I thrive as I improve my pronunciation.

Although I know success takes time, I’m not bothered. There will always be another challenge in life, but nothing scares me. I breathe. My mouth smiles. I feel thoroughly healthy and happy. I’m succeeding and thriving through daily practice.

مشارکت کنندگان در این صفحه

ویرایشگران این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.