تلفظ انگلیسی - بدون تلاش

دوره تلفظ انگلیسی - بدون تلاش

در رابطه با این دوره:

در این دوره آقای هوگ به شما کمک می کنند که لهجه آمریکایی خود را تقویت کنید و همانند یک بومی زبان مقیم آمریکای شمالی صحبت کنید.

این دوره شامل 19 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.