دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش

28 فصل | 113 درس

درسنامه واژه ها

توضیح مختصر

در این درس آقای ای جی هوگ لغات مهم استفاده شده در درسنامه‌ی اصلی را برای شما به طور مفصل توضیح می‌دهد.

  • زمان مطالعه 9 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

ترجمه‌ی درس

دختر حیله گر - درس واژگان

به درس واژگان برای “بوسه” خوش آمدید.

باشه بیا شروع کنیم…

کارلوس ماشین جدیدی را خریداری می کند. بسیار گران است این یک اتومبیل بزرگ ، آبی و سریع است.

“عظیم” ، عظیم به معنی بسیار بسیار بزرگ ، فوق العاده بزرگ است. بنابراین ، این عظیم، عظیم است. عظیم به معنی بسیار بسیار بزرگ است ، خیلی خیلی خیلی بزرگ. این یک ماشین خیلی خیلی خیلی بزرگ است. این یک ماشین عظیم است. خوب.

او درحالیکه به سمت خیابان رانندگی می کرد ، دختری را می بیند. بنابراین “در حالی” به معنای هم زمان است. هم زمان ، رانندگی در خیابان ، دیدن دختر - در همان زمان. آنها در همان زمان اتفاق می افتند. بنابراین هنگام رانندگی به سمت خیابان کارلوس دختری را با دوچرخه می بیند.

خوب ، او برایش فریاد می زند: چه خبر؟ “چه خبر”روشی متداول برای سلام کردن است. ما می گوییم: چه خبر ، چه خبر است.” گفتن آن بسیار محبوب است: چه خبر؟ بنابراین به جای گفتن “سلام” ، اگر دوستی دارید ، دوستتان را می بینید ، شخصی را که می شناسید ، می گویید “چه خبر؟” وقتی دوستم را می بینم ، گاهی می گویم: چه خبر . این به معنای “سلام” یا شما چطور هستید” - چه خبر … چه خبر؟

بنابراین کارلوس به دختر می گوید “چه خبر” اما دختر نادیده اش می گیرد.

نادیده گرفتن بدان معنی است که به کسی گوش نمی کنید و به کسی توجهی نمی کنید. شما به آنها نگاه نمی کنید. شما به آنها گوش نمی دهید. این نادیده گرفتن است.

بگو “ او را نادیده اش گرفت” به این معناست كه او به او گوش نداد. نگاهش نکرد. او آن را نادیده گرفت یا ندید گرفت (شخص: نادیده می گیرد). او کارلوس را نادیده می گیرد. او به کارلوس نگاه نمی کند. او به کارلوس گوش نمی دهد. او کارلوس را نادیده می گیرد.

و بعد کارلوس فریاد می زند: “چگونه می گذرانید؟” چطور هستید… چطور می گذرانید معنیش می شود حالت چطوره.چطوری.ما غالباً می گوییم “چگونه می گذرد یا چگونه می گذرانید”. آخرین صدای “g” گاهی اوقات “g” می دهد going.گاهی اوقات صدای “g”صدا نمی دهد: goin … goin … goin. این همان معنی است ، همان تلفظ متفاوت است. بنابراین “چگونه می گذرد”به معنای “شما چطورهستید”است.

بنابراین کارلوس فریاد میزند”چگونه میگذرانید.”دختر پیاده میشودوکارلوس رانادیده میگیرد.نگه میدارد ، دراینجا”نگه میدارد” به معنی ادامه می دهد است. نگه داشتن معنای دیگری دارد. نگه داشتن می تواند به معنای چیز دیگری باشد. اما در اینجا ، در این مقاله: نگه داشتن به معنی ادامه می دهد است. ادامه می یابد. او همچنان راه می رود. او همچنان پیاده می رود.خوب ، نگه می دارد و ادامه میدهد.بنابراین اوپیاده روی میکند و اورا نادیده اش میگیرد.

کارلوس فریاد می زند: “سلام ، چرا با من صحبت نمی کنید؟”

خوب،به معنی نمی خواهدبود.”چرا شمابامن صحبت نمی خواهید بکنید”همان چیزی است که کارلوس میگوید،امادرگفتارعادی،صحبت معمولی،ما نمیگوییم”نمیخواهید.”ما معمولاً می گویم “نمی شود.” “من به فروشگاه نمی روم.”یعنی من به فروشگاه نمی خواهم بروم (و این آینده ، آینده صحیح است) بنابراین اوازش می پرسد”چرا با من صحبت نمیخواهیدبکنید؟”- چرا بامن صحبت نمیخواهید بکنید؟

و او می گوید: “من می خواهم با شما به شام ​​بروم.” خوب. او یک تاریخ می خواهد. او می خواهد با او به رستوران برود. او می گوید: “من شما را به یک رستوران گرانقیمت ، نه یک رستوران ارزان می برم ، درسته؟ او می خواهد او را به یک رستوران گرانقیمت ببرد.

سرانجام دختر می چرخد ​​و به او نگاه می کند و می گوید: نمی خواهم به شام ​​بروم. اما او می گوید: اگر شما ماشینت رابه من بدهید ، من شمارا شگفت زده می کنم. اوه ماشین خود را به شما بدهم و من را شگفت زده می کنید. بنابراین “اگر ماشین خود را به من بدهید” - بنابراین او باید اولین اقدام را انجام دهد. و پس از آن ، اگر این اتفاق بیفتد ، او را غافلگیر خواهدکرد.

کارلوس می گوید: خوب ، زیرا او زیبا است. او از ماشین بیرون می پرد. کارلوس کلیدهایش را به او می دهد و می گوید: اینهم کلیدها هستند. خوب ، اینهم کلیدها هستند. ما معمولاً می گوییم: اینجا … اینجا کتاب است ، کلیدها در اینجا هستند. ما می گوییم: اینجا است یا اینجا وقتی هستیم که چیزی را به کسی می دهیم ، اینهم کلید است. اینجا پول است ، اینجا کلیدها …

خوب ، بنابراین کارلوس کلیدهارا به دختر بلوند زیبا می دهد. بلوند زیبا کلیدها را می گیرد و سپس روی گونه ی کارلوس یک بوسه می زند. اویک سمت صورتش را می بوسد ، درسته؟

بنابراین او یک سمت صورت کارلوس را می بوسد … خوب ، فقط روی گونه.

سپس او به داخل ماشین سوار می شود و دور می شود … کارلوس در پیاده رو ایستاده است. پیاده رو کنار خیابان ، درسته؟ جاییکه مردم قدم می زنند. بنابراین خیابان ، خیابان فقط برای اتومبیل ، ماشین و اتوبوس و پیاده رو کنار خیابان است ، درست است؟ پیاده رو که مردم در آن قدم می زنند. کنار خیابان.

خوب ، بنابراین او در پیاده رو ایستاده است. و حالا او نه ماشین و نه دختر را ندارد. او می گوید: همین است ، فقط بوسه روی گونه. خوب ، همین …. همین … این بدان معنی است: دیگر وجود ندارد.

چیز دیگری نیست نه چیز دیگری در راه است ، نه چیزی بیشتر برای بدست آوردن ، نه کاری بیشتر برای انجام دادن. بنابراین اساساً به معنای تمام شده است. بنابراین او می گوید “همین “، این بدان معناست که او فقط بوسه ای گرفت ، او بیشتر از او بدست نمی آورد ، چیز دیگری را دریافت نمی کند ، فقط بوسه. خودش است . بعضی اوقات می گوییم: این همه … این همه - معنی یکسان. تمام یا این بدان معنی است که تمام شده است.

در رستوران از این استفاده خواهید کرد. وقتی غذا را تمام کردید ، پیشخدمت مرد یا پیشخدمت زن می آیند و از شما سؤال می کنند: آیا چیز دیگری می خواهید؟ آیا غذای بیشتری می خواهید. نوشیدنی بیشتری می خواهید؟ خوب. اگر به پایان رسید ، می گویید: همین … این بدان معنی است که ما غذا را تمام کرده ایم. ما غذای بیشتری نمی خواهیم. ما نوشیدنی بیشتری نمی خواهیم. درسته؟ تمام شد چک را برایمان بیاورید. صورتحساب را بیاورید. بنابراین در پایان ، وقتی غذا را در رستوران به پایان رساندید ، به پیشخدمت بگویید: این درست است ، به این معنی است که شما تمام کرده اید.

خوب و بعد ، او می گوید: همین ، فقط یک بوسه بر روی گونه. سپس او سوار دوچرخه می شود - او سوار دوچرخه دختر می شود. دوچرخه یا دوچرخه یکسان هستند. و او به خانه سوار می شود. کارلوس بیچاره.

خوب ، این ، همین است. درس تمام شد. درس واژگان به پایان رسید. خودش است .

متن انگلیسی درس

###Tricky Girl- Vocabulary Lesson

Welcome to the vocabulary lesson for “A kiss”.

OK, Let’s start…

Carlos buys a new car. It’s very expensive. It’s a huge, blue, fast car.

“Huge”, huge means very very big, super big. So, it’s a huge, huge. Huge means very very big, very very very big. It’s a very very very big car. It’s a huge car. OK.

While driving down the street, he sees a girl. So “ While” means at the same time. Same time, driving down the street, seeing the girl – same time. They happen at the same time. So while driving down the street. Carlos sees a girl on a bicycle.

OK, he yells to her: What’s up? “What’s up” is a common way to say hello. We say “ what’s up, what’s up”. It’s very popular to say: what’s up? So instead of saying “ hello” , if you have a friend, you see your friend, someone you know, you say “what’s up?” When I see my friend, sometimes I say : what’s up. It means “hello” or How are you” – what’s up… what’s up?

So Carlos says “ what’s up” to the girl but she ignores him.

To ignore means you don’t listen to someone and you don’t pay attention to someone. You don’t look at them. You don’t listen to them. That’s ignore.

Say “ he ignored her “ means he did not listen to her. He did not look at her. He ignored her or ignores ( present : ignores). She ignores Carlos. She does not look at Carlos. She does not listen to Carlos. She ignores him.

And then Carlos yells “ How’s it going?” How’s it going…How’s it going means How are you. How are you. We often say “ how’s it going or how’s it goin. The last sound “g” sometimes “g” going, going. Sometime no “g” sound: goin… goin… goin. It’s the same meaning, the same just different pronunciation. So “ How’s it going” means “ How are you”.

So he yells to her “ how’s it going”. She keeps walking and ignores him. Keeps, here “keeps” means continues. Keep has another meaning . Keep can mean something else. But here, in this article: keeps means continues. continues. She continues walking. She keeps walking. OK, keeps and continues. So she keeps walking and she ignores him.

He yells “ hey, why won’t you talk to me?”

OK, won’t means will not. “ Why will you not talk to me” is what he saying but in normal speech, normal speaking, we don’t say “ will not”. We usually say “ won’t”.“ I won’t go to the store” means I will not go to the store ( and it’s future,right future) So he asks her “ why won’t you talk to me?” – Why will you not talk to me?

And he says “ I want to go to dinner with you”. OK. he wants a date. He wants to go to a restaurant with her. He says: “ I’ll take you to an expensive restaurant, not a cheap restaurant, right? He wants to take her to an expensive restaurant.

Finally the girl turns and looks at him and she says: I don’t want to go to dinner. But she says: if you give me your car, I will give you a surprise. Oh give me your car and I will give you a surprise. So “ if you give me your car” – so he has to do that first, the first action. And then, if that happens, then she will give him a surprise.

Carlos says: OK because she is beautiful. He jumps out of the car. He gives her the keys and he says: here are the keys. OK, here are the keys. We usually say : here… here is the book, here are the keys. We say: here is or here are when we give something to someone, here is the key. here is the money, here are the keys…

OK, so Carlos gives the keys to beautiful blond girl. The beautiful blond takes the keys and then kisses Carlos on the cheek. She kisses the side of your face, right?

So she kisses Carlos on the side of his face on the cheek… OK, just on the cheek.

Then she jumps into the car and drives away… Carlos stands on the sidewalk. Sidewalk is next to the street, right? It’s where people walk. So the street, the street is for cars, cars and buses only and the sidewalk next to the street, right? Sidewalk where people walk. Side of the street.

OK, so he stands on the sidewalk. And now he has no car and no girl. He says: that’s it, just a kiss on the cheek. OK, that’s it…. THAT’S IT… That’s it means: there is no more.

There is nothing more. Nothing more is coming, nothing more to get, nothing more to do. So basically means finished. So he says “ that’s it “ , it means he only got a kiss, he will not get more from her, he will not get something else, only a kiss. That’s it . sometimes we say: that’s all…that’s all – same meaning. that’s all or that’s it means totally finished.

In a restaurant you will use this. When you finish eating, the waiter or the waitress will come and ask you: Do you want something else? Do you want more food. Do you want more drinks? OK. If you’re finished, you say: that’s it…that’s it means we are finished eating. We don’t want more food. We don’t want more drinks. Right? We are finished. Bring the check. Bring the bill. So at the end, when you finish eating in the restaurant, tell the waiter: that’s it, right, means you’re finished.

OK and then, he says: that’s it, just a kiss on the cheek. Then he gets on her bike - He gets on the girl’s bicycle. Bicycle or bike are the same. and he rides home. Poor Carlos.

OK, that’s it, that’s it. The lesson is finished. The vocabulary lesson is finished. That’s it .

مشارکت کنندگان در این صفحه

مترجمین این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

ویرایشگران این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.