داستان 48- دانشگاه یا دوره آنلاین

دوره: نیمچه داستان‌ها / داستان 48

نیمچه داستان‌ها

60 داستان

داستان 48- دانشگاه یا دوره آنلاین

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 4 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این داستان را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

راهنمای خواندن این داستان

نکته اول:

ابتدا می‌توانید یکی دو بار به‌صورت تفننی این داستان را به‌صورت صوتی یا تصویری ببینید. اما برای یادگیری زبان انگلیسی بایستی تکنیک‌های سایه و استراتژی‌های گفته‌شده در نوشته‌ی پنج استراتژی برای تقویت مکالمه را روی این داستان پیاده‌سازی نمایید.

نکته دوم:

اگر سطح این داستان مناسب شما نبود، میتوانید به بخش داستان کوتاه انگلیسی وبسایت زبانشناس مراجعه کرده و داستان دیگری انتخاب نمایید.

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

ترجمه‌ی داستان

داستان چهل و هشت در مورد زن جوانی است که پس از دبیرستان هیچ کاری برای انجام دادن ندارد.

الف) والدینم به من گفتند که من باید به دانشگاه بروم.آنها گفتند که اگر من مدرک بگیرم، من قادر به یافتن شغل خوبی خواهم بود.

هرچند، دوست من اخیرا در مورد کورس های آنلاین به من گفت.

او گفت من باید موضوعات مورد علاقه ام را آنلاین مطالعه کنم.

اگر من این کار را انجام دهم، میتوانم مقدار زیادی پول صرفه جویی کنم.

حالا، من مطمئن نیستم که چه کاری را انجام دهم.

اگر من به دانشگاه بروم، میتوانم مدرک بگیرم.

از طرفی دیگر، اگر من آنلاین مطالعه کنم، من میتوانم همان مطالب را به صورت ارزان تری یاد بگیرم.

من شاید هر دوی آنها را باید امتحان کنم.

اگر من هر دوی آنها را امتحان کنم، بعد من شاید بتوانم ذهنم را آماده کنم.

حالا همین داستان متفاوت گفته شد.

ب) والدینت به تو گفتند که تو باید به دانشگاه بروی.آنها گفتند که اگر تو مدرک بگیری، تو قادر به یافتن شغل خوبی خواهی بود.

هرچند، دوست تو اخیرا در مورد کورس های آنلاین به تو گفت.

او گفت تو باید موضوعات مورد علاقه ات را آنلاین مطالعه کنی.

اگر تو این کار را انجام دهی، میتوانی مقدار زیادی پول صرفه جویی کنی.

حالا، تو مطمئن نیستی که چه کاری را انجام دهی.

اگر تو به دانشگاه بروی، میتوانی مدرک بگیری.

از طرفی دیگر، اگر تو آنلاین مطالعه کنی، تو میتوانی همان مطالب را به صورت ارزان تری یاد بگیری.

تو شاید هر دوی آنها را باید امتحان کنی.

اگر تو هر دوی آنها را امتحان کنی، بعد تو شاید بتوانیذهنت را آماده کنی.

حالا چهار سؤال درباره داستان.

1) والدینم به من گفتند که من باید به دانشگاه بروم.والدینت به تو چه گفتند؟ والدینم به من گفتند که من باید به دانشگاه بروم.

2) آنها گفتند که اگر من مدرک بگیرم، من قادر به یافتن شغل خوبی خواهم بود.آنها گفتند که تو قادر به یافتن چه خواهی بود؟ آنها گفتند که اگر من مدرک بگیرم، من قادر به یافتن شغل خوبی خواهم بود.

3) هرچند، دوست من اخیرا در مورد کورس های آنلاین به من گفت.دوست تو در چه مورد به تو گفت؟ دوست من اخیرا در مورد کورس های آنلاین به من گفت.

4) او گفت من باید موضوعات مورد علاقه ام را آنلاین مطالعه کنم.او گفت تو باید چه کار کنی؟ او گفت من باید موضوعات مورد علاقه ام را آنلاین مطالعه کنم.

5) اگر به دانشگاه بروی، تو میتوانی مدرک بگیری.اگر به دانشگاه بروی، تو میتوانی چه کار کنی؟ اگر به دانشگاه بروی، تو میتوانی مدرک بگیری.

6)اگر تو آنلاین مطالعه کنی، تو میتوانی همان مطالب را به صورت ارزان تری یاد بگیری.کجا تو میتوانی همان مطالب را به صورت ارزان تری یاد بگیری؟ اگر تو آنلاین مطالعه کنی، تو میتوانی همان مطالب را به صورت ارزان تری یاد بگیری.

7) تو شاید هر دوی آنها را باید امتحان کنی.تو باید چه را امتحان کنی؟ تو شاید هر دوی آنها را باید امتحان کنی.

8) اگر تو هر دوی آنها را امتحان کنی، بعد تو شاید بتوانی ذهنت را آماده کنی.اگر تو هر دوی آنها را امتحان کنی، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر تو هر دوی آنها را امتحان کنی، بعد تو شاید بتوانی ذهنت را آماده کنی.

متن انگلیسی داستان

Story Forty eight is about a young woman with doesn’t no what to do after high school.

A) My parents told me that I have to go to university. They said that if I get a degree, I will be able to get a good job.

However, my friend recently told me about online courses.

She said I ought to study my favorite topics online.

If I do that, I can save a lot of money.

Now, I’m not sure what I should do.

If I go to university, I can get a degree.

On the other hand, if I study online, I can learn the same material much more cheaply.

I might have to give both of them a try.

If I try both, I should then be able to make up my mind.

Now the same story told differently.

B)Your parents told you that you have to go to university. They said that if you get a degree, you will be able to get a good job.

However, your friend recently told you about online courses.

She said, “ You ought to study your favorite topics online.”

“If you do that, you can save a lot of money.”

Now, you’re not sure what you should do.

If you go to university, you can get a degree.

On the other hand, if you study online, you can learn the same material for much less.

You might have to give both of them a try.

If you try both, you should then be able to make up your mind.

Now foursome question about the story.

1) My parents told me I have to go to university. What did your parents tell you? My parents told me I have to go to university.

2) They said if I get a degree, I will be able to get a good job. What did they say you’d be able to get? They said if I get a degree, I will be able to get a good job.

3) However, my friend recently told me about online courses. What did your friend tell you about? My friend recently told me about online courses.

4) She said I ought to study my favorite topics online. What did she say you ought to do? She said I ought to study my favorite topics online.

5) If you go to university, you can get a degree. What can you do if you go to university? If you go to university, you can get a degree.

6) If you study online, you can learn the same material much more cheaply. Where can you learn the same material for much less? If you study online, you can learn the same material much more cheaply, for much less.

7) You might have to give both of them a try. What might you have to try? I might have to give both of them a try.

8) If you try both, you should then be able to make up your mind. What might happen if you try both? If you try both, you should then be able to make up your mind.

مشارکت کنندگان در این صفحه

مترجمین این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

ویرایشگران این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.