درس 50- مارتین برنامه خود را سازماندهی کرده است

دوره: نیمچه داستان‌ها / داستان 50

نیمچه داستان‌ها

60 داستان

درس 50- مارتین برنامه خود را سازماندهی کرده است

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 3 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این داستان را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

راهنمای خواندن این داستان

نکته اول:

ابتدا می‌توانید یکی دو بار به‌صورت تفننی این داستان را به‌صورت صوتی یا تصویری ببینید. اما برای یادگیری زبان انگلیسی بایستی تکنیک‌های سایه و استراتژی‌های گفته‌شده در نوشته‌ی پنج استراتژی برای تقویت مکالمه را روی این داستان پیاده‌سازی نمایید.

نکته دوم:

اگر سطح این داستان مناسب شما نبود، میتوانید به بخش داستان کوتاه انگلیسی وبسایت زبانشناس مراجعه کرده و داستان دیگری انتخاب نمایید.

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

ترجمه‌ی داستان

اکنون ما داستان مارتی را می‌شنویم که برنامه دانشگاه خود را سازماندهی می‌کند.

الف) مارتی برنامه ی دانشگاه اش را تنظیم میکرده است.او قصد دارد که در آخر امسال فارغ التحصیل شود.

بنابراین، او باید تعداد مشخصی کلاس را انتخاب کند.بدین منظور که پیش نیازهای گرفتن مدرک اش را بگذراند.یکی از کلاس هایی که انتخاب کرده است جامعه شناسی است.

مارتی در رشته ی علوم انسانی تحصیل میکند.

هرچند که جامعه شناسی یک کلاس علمی میباشد،اما مارتی باید آن را بگذراند تا بتواند مدرک بگیرد.او مطمئن نیست که چرا این ضروریست.

او امیدوار است که کلاس جامعه شناسی کسل کننده نباشد.

حال، اجازه دهید همان داستان را از یک دیدگاه متفاوت بشنویم.

ب)دانشجویان برنامه ی دانشگاه خود را تنظیم میکرده اند.آنها قصد دارند که در آخر امسال فارغ التحصیل شوند.

بنابراین، آنها باید تعداد مشخصی کلاس را انتخاب کنند.بدین منظور که پیش نیازهای گرفتن مدرکشان را بگذرانند.یکی از کلاس هایی که انتخاب کرده اند جامعه شناسی است.

دانشجویان در رشته ی علوم انسانی تحصیل میکنند.

هرچند که جامعه شناسی یک کلاس علمی میباشد،اما دانشجویان باید آن را بگذرانند تا بتوانند مدرک بگیرند.آنها مطمئن نیستند که چرا این ضروریست.

آنها امیدوار اند که کلاس جامعه شناسی کسل کننده نباشد.

اکنون در اینجا چند سؤال وجود دارد. می توانید سعی کنید به سؤالات پاسخ دهید یا فقط به جواب ها گوش دهید.

1) مارتی برنامه ی دانشگاه اش را تنظیم میکرده است.مارتی چه چیزی را تنظیم میکرده است؟ مارتی برنامه ی دانشگاه اش را تنظیم میکرده است.

2) او قصد دارد که در آخر امسال فارغ التحصیل شود.او قصد دارد که چه زمانی فارغ التحصیل شود؟ او قصد دارد که در آخر امسال فارغ التحصیل شود.

3) بنابراین، او باید تعداد مشخصی کلاس را انتخاب کند.چه تعداد کلاس را او باید انتخاب کند؟ بنابراین، او باید تعداد مشخصی کلاس را انتخاب کند.

4) یکی از کلاس هایی که انتخاب کرده است جامعه شناسی است.یکی از کلاس هایی که انتخاب کرده است چیست؟ یکی از کلاس هایی که انتخاب کرده است جامعه شناسی است.

5) دانشجویان در رشته ی علوم انسانی تحصیل میکنند.دانشجویان چه کار میکنند؟ دانشجویان در رشته ی علوم انسانی تحصیل میکنند.

6) دانشجویان باید جامعه شناسی را بگذرانند تا بتوانند مدرک بگیرند.چرا دانشجویان باید جامعه شناسی را بگذرانند؟ دانشجویان باید جامعه شناسی را بگذرانند تا بتوانند مدرک بگیرند.

7) آنها مطمئن نیستند که چرا این ضروریست.آیا دانشجویان متوجه هستند که چرا این ضروریست؟ نه، آنها مطمئن نیستند که چرا این ضروریست.

8) آنها امیدوار اند که کلاس جامعه شناسی کسل کننده نباشد.آیا آنها میخواهند که کلاس جامعه شناسی کسل کننده باشد؟نه، آنها امیدوار اند که کلاس جامعه شناسی کسل کننده نباشد.

متن انگلیسی داستان

Now, we are going hear the story of Marty who is organizing his university schedule.

A) Marty has been organizing his university schedule. He intends to graduate at the end of this year.

He has to choose the courses he needs to take. in order to meet the requirements for his degree. One class he needs to take is Sociology which he doesn’t like.

Marty is majoring in Humanities.

He thinks Sociology is a science subject, yet he has to take it to meet the degree requirements. He’s not sure why this is necessary.

He hopes Sociology class won’t be too boring.

Now, let’s hear the same story from a different perspective.

B)The students have been organizing their university schedules. They will be graduate at the end of this year.

Therefore, they have to select the appropriate number of classes in order to meet the requirements for their degrees. One subject they need to choose is Sociology.

even though, The students are majoring in Humanities.

Some students seem to thinks Sociology is a science class, never the less. They have to take it to meet the degree requirements. They’re not sure why this is necessary.

They hope Sociology class won’t be too boring.

Now here are some questions. You can try to answer the questions or simply listen to the answers.

1) Marty has been organizing his university schedule. What has Marty been organizing? Marty has been organizing his university schedule.

2) He intends to graduate at the end of this year. When does he intend to graduate? He intends to graduate at the end of this year.

3) Therefore, he has to select the appropriate number of classes. How many classes does he have to select? He has to select the appropriate number of classes.

4) One class he has to select is Sociology. What is one class he has to select? One class he has to select is Sociology.

5) The students are majoring in Humanities. What subject are the students majoring in? The students are majoring in Humanities.

6) The students need to take Sociology to meet the degree requirements. Why must the students take Sociology? The students have to take Sociology to meet the degree requirements.

7) They’re not sure why this is necessary. Do the students understand why this is necessary? No, they’re not sure why this is necessary.

8) They hope Sociology class won’t be too boring. Do they want Sociology class to be boring? No, of course not, they hope Sociology class won’t be too boring.

مشارکت کنندگان در این صفحه

مترجمین این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

ویرایشگران این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.