نیمچه داستان‌ها

دوره نیمچه داستان‌ها

در رابطه با این دوره:

این سری داستان هایی هستند که میتوانید الگوهای پر تکرار انگلیسی را با آن به راحتی یاد بگیرید.

این دوره شامل 60 داستان زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.