4 اصطلاح با keep

فصل: آموزش زبان / فصل: لغات / فصل 13

4 اصطلاح با keep

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این فصل را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی فصل

سلام بچه‌ها

تو این ویدئو

‫میخوایم در مورد فعل “keep” صحبت کنیم.

بریم شروع کنیم!

‫معنی پایه‌ای keep

یعنی داشتن چیزی

یا گرفتن چیزی.

و صرف فعلش هم اینطوریه:

زمان حال

keep

keeps

گذشته

kept

اسم مفعول

kept

استمراری

keeping

‫حالا بریم فعل keep رو به روش‌های مختلف به‌کار ببریم.

‫چهار اصطلاح رایج با keep

شماره یک

ادامه بده

خیلی آثار هنری عالی‌ای داری خلق میکنی.

من عاشق نقاشیاتم!

ادامه بده!

یعنی چی؟

یعنی:

به انجام دادنش ادامه بده

و متوقف نشو!

من واقعا کلاس فرانسوی رفتن رو دوست داشتم

پس تصمیم گرفتم که ادامه‌ش بدم.

حق با توئه، باید ادامه‌ش بدیم!

نه، من باید ادامه‌ش بدم.

حق با توئه، باید ادامه‌ش بدیم!

نه، من باید ادامه‌ش بدم.

شماره دو

بیرون بمون ( وارد نشو)

‫keep out یعنی:

وارد نشو

ما از این برای جلوگیری از ورود کسی یا چیزی

به یه مکان، استفاده میکنیم.

اگه به یکی بگی بیرون از اتاقت بمونه

نمیخوای تو اتاقت باشه.

تابلوی روی در گفت “داخل نشوید”.

این مجادله به تو مربوط نمیشه.

پس نباید واردش بشی.

تو خودتو دخالت نده.

شماره سه

پیش خودت بمونه

وقتی میگی “پیش خودت بمونه” یعنی:

به بقیه نگو.

خصوصیه.

همچنین میتونیم بگیم:

بین خودمون بمونه.

این مثل یه راز بینمون باشه.

یا صداشو در نیار.

‫همونطور که میبینید keep زیاد استفاده میشه.

به هرچی که داری فکر میکنی فقط پیش خودت نگهش دار.

و شماره چهار

keep up

این یکی یعنی چی؟

من داشتم با دوستم تو پارک میدوییدم

نمیتونستم پا به پاش پیش برم.

‫پس to keep up with someone یا to keep up

یعنی:

رسیدن به سطح یکسان.

اغلب تو رقابت‌ها استفاده میشه و یعنی:

با سرعت یکسان.

همچنین میتونی یه جور دیگه هم استفاده‌ش کنی:

من داشتم به یه سخنرانی به زبان فرانسوی گوش میکردم

ولی فرانسویم خیلی خوب نیست.

نمیتونستم عقب نیوفتم.

نمیتونستم از چیزی که داشت میگفت عقب نیوفتم.

یعنی اون خیلی تند پیش میرفت

و نمیتونستم به حرفاش برسم (هماهنگ شم)

و همه چیز رو بفهمم.

نه نه

ما نمیتونیم به همه‌ی سالگردها برسیم.

خب، اینم از این.

‫چندتا فعل عبارتی با keep یاد گرفتید.

حالا ازتون میخوام این تمرین رو انجام بدید.

متن انگلیسی فصل

Hey guys

in this video

we’re going to talk about the verb ‘keep”.

let’s get started!

The basic definition of keep

is to own something

or to hold something.

And here are the conjugation for the verb:

present tense

keep

keeps

past tense

kept

past participle tense

kept

progressive tense

keeping

Now let’s use the word keep in different ways.

4 common expressions with “keep”

Number 1

Keep at it

You’re doing such a great job with your artwork.

I love your paintings!

Keep at it!

What does it mean?

It means:

continue doing it

and don’t stop!

I really liked taking French classes

so I decided to keep at it.

You’re right, we should keep at it!

No, I should keep at it.

You’re right, we should keep at it!

No, I should keep at it.

Number 2

keep out

keep out means:

do not enter

We use it to prevent something or someone

from entering a place.

If you tell someone to keep out of your room

you do not want them in your room.

The sign on the door said keep out.

This argument doesn’t involve you.

So you should just keep out of it.

You keep out of this.

Number 3

keep it to yourself

When you say keep it to yourself it means:

don’t tell other people.

It’s private.

We could also say:

keep it between you and me.

keep it a secret.

or keep it dark.

As you can see keep is used a lot.

Whatever you’re thinking just keep it to yourself.

And number 4

keep up

What does this one mean?

I was running with my friend in the park

I couldn’t keep up.

So to keep up with someone or to keep up

means:

to meet the same level.

It’s often used in competitions and it means:

with the same speed.

You can also use it in other ways:

I was listening to a speech in French

but my French is not very good.

I couldn’t keep up.

I couldn’t keep up with what she was saying.

It means she was going very fast

and I couldn’t match her speech

and understand everything.

No no

We just can’t keep up with all the anniversaries.

So, this is it.

You’ve learned some phrasal verbs with keep.

Now I want you to do this exercise.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.