English Pod

دوره English Pod

در رابطه با این دوره:

انگلیسی را از طریق مکالمه های جذاب بیاموزید.

این دوره شامل 5 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.