پادکست های British Council

دوره پادکست های British Council

در رابطه با این دوره:

درک مطلب و واژگان خود را با شنیدن به این مجموعه پادکست ها تقویت کنید.

این دوره شامل 4 درس زیر است:

انگلیسی روزمره را با شنیدن به مجموعه ی اول پادکست های ما بیاموزید.

انگلیسی روزمره را با شنیدن به مجموعه ی دوم پادکست های ما بیاموزید.

انگلیسی روزمره را با شنیدن به مجموعه ی سوم پادکست های ما بیاموزید.

انگلیسی روزمره را با شنیدن به مجموعه ی چهارم پادکست های ما بیاموزید.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.