تنبلی خیر

دوره: کتاب گویا / درس 2

کتاب گویا

28 درس

تنبلی خیر

توضیح مختصر

آقای هوگ در این درس درباره ماهیت سیستم خود صحبت می کند.

  • زمان مطالعه 3 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

ترجمه‌ی درس

**انگلیسی تنبل درست نیست

انگلیسی بدون تلاش (Effortless English) یعنی چه؟ منظورم از “بدون تلاش” تنبلی نیست. انگلیسی بدون تلاش قرار است نتیجه ای از تلاش روزانه باشد. با دنبال کردن سیستم من، شما پیشرفت خواهید کرد و نتیجه آن مکالمه طبیعی و بدون تلاش خواهد بود ) بدون نیرو، بدون استرس،بدون دو دلی، بدون نگرانی( بدون تلاش نتیجه ی کار می باشد نه شروع آن. هدف شما بدون تلاش انگلیسی صحبت کردن است. می خواهید که کلمات بدون فکر کردن، بدون ترجمه کردن، بدون نگرانی و دو دلی از زبانتان جاری شوند. میخواهید درست به مانند زبان اولتان انگلیسی صحبت کنید. انگلیسی بدون تلاش نتیجه ی نهایست و بعضی وقت ها بدون تلاش شدن تلاش زیادی می طلبد.

البته این امکان وجود دارد که از کل تلاش لازم برای یادگیری زبان لذت ببریم. یک مثال که بنده دوست دارم استفاده کنم این است که ورزشکار یا آرتیستی را در نظر بگیریم که در حالت Zone قرار دارد. در حالت Zone قرار گرفتن یعنی عالی و بدون تلاش بودن. وقتی یک ورزشکار در حالت Zone قرار دارد یعنی به شدت تلاش میکند، انرژی زیادی مصرف می کند و به شدت متمرکز است ولی از وضعیت خود لذت می برند و کامل متمرکز کار خود است و عملیاتش کاملا بدون تلاش است. هیچ احساسی از زور زدن و تقلا و… ندارند.

در حقیقت نام انگلیسی بدون تلاش از ایده تائو برداشت شده که به نام “وو وی” یا “تلاش بدون تلاش” است. توضیح آن به این شکل است که شما در شرایطی هستید که تلاش زیادی انجام می دهید ولی در کل احساسی طبیعی، بدون شدت و بدون دردسر دارید.

پس انگلیسی بدون تلاش تنبلی نیست بلکه درباره ی پیدا کردن “تلاش بدون تلاش” یا “وو وی” می باشد. انگلیسی بدون تلاش یعنی شما روان صحبت کنید.

شما برای انگلیسی صحبت کردن تقلا نمی کنید، احساس نگرانی و استرس ندارید. درباره ی قواعد گرامری و ترجمه ها فکر نمی کنید.

وقتی که شما بدون تلاش انگلیسی صحبت کنید، ایده های خود را خیلی واضح ارائه می دهید. احساسات خود را با قدرت شرح می دهید. روی ارتباط با مردم متمرکز می شوید، نه در درهم آمیختن واژگان!. شما از تک تک لحظاتی همچون کار کردن، مسافرت و یادگیری لذت خواهید برد.

متن انگلیسی درس

Chapter 01 : NOT “LAZY” ENGLISH

So what is Effortless English? By “effortless” I certainly don’t mean lazy English. On the contrary, “effortless English” is going to be the result of the work you put in every day. By following my system, you will make progress and achieve the result of speaking naturally and “effortlessly” (unforced, without stress, hesitation or nervousness).

In other words, “effortless” is the result, not the beginning. Your goal is to speak English effortlessly. You want the words to flow out without thinking, without translating, without worry or hesitation. You want to speak English just as you speak your own native language. Effortless speaking is the final result, and sometimes it takes a lot of effort to become effortless!

It is possible, however, to thoroughly enjoy that effort. The example I like to use is that of an athlete or artist “in the zone.” “In the zone” means performing excellently and effortlessly. When an athlete is “in the zone” at one level, they are working very hard – expending a lot of energy, pushing, totally focused. However, when they are enjoying themselves and completely focused, the activity FEELS effortless to them. There is no feeling of forcing, straining, etc.

In fact, the name Effortless English was inspired by the Taoist idea of “wu wei” or effortless effort. It’s a description of that flow state where you can be expending a lot of effort and yet it feels totally effortless and natural, not forced.

So the point is that Effortless English is not about laziness, quick fixes, or impossible scams… but rather about finding that state of “effortless effort” or “wu wei.” Effortless English means you speak English fluently. You don’t struggle as you speak. You don’t feel nervous or stressed. You don’t think about grammar rules or translations.

When you speak English effortlessly, you communicate your ideas clearly. You express your feelings powerfully. You focus on connecting with other people, not on conjugating verbs. You thoroughly enjoy the process of speaking English as you work, travel and learn.

مشارکت کنندگان در این صفحه

مترجمین این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.